Mẫu giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện vui chơi giải trí dưới nước

Mẫu giấy chứng nhận về việc xóa đăng ký phương tiện vui chơi giải trí dưới nước

Mẫu giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện vui chơi giải trí dưới nước là mẫu giấy chứng nhận được lập ra để chứng nhận về việc xóa đăng ký phương tiện vui chơi giải trí dưới nước. Mẫu được ban hành theo Nghị định 48/2019/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện vui chơi giải trí dưới nước

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ QUAN CẤP GIẤY CN ĐĂNG KÝ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Số:………./XĐK

GIẤY CHỨNG NHẬN XÓA ĐĂNG KÝ
PHƯƠNG TIỆN VUI CHƠI GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC

Tên phương tiện: …………………………….. Số đăng ký: …………………………

Chủ phương tiện: ...................................................................................................

Địa chỉ chủ phương tiện: ........................................................................................

Đã đăng ký phương tiện có đặc điểm sau:

Cấp phương tiện: ………………………. Công dụng:………………………………..

Năm và nơi đóng:…………………………………………………………………..…..

Chiều dài thiết kế:…………..........m, Chiều dài lớn nhất:…………………………..m

Chiều rộng thiết kế:……………....m, Chiều rộng lớn nhất:…………………………m

Chiều cao mạn:………………...m, Chiều chìm:…………………………………...m

Mạn khô:……………………...m, Vật liệu vỏ:……………………………………....….

Số lượng, kiểu và công suất máy chính:………………………………………………

Trọng tải toàn phần; số lượng người được phép chở; sức kéo, đẩy:......................

…….., ngày …… tháng …… năm ……

Mẫu giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện vui chơi giải trí dưới nước

Mẫu giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện vui chơi giải trí dưới nước

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục văn hóa du lịch thể thao trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6
Thủ tục hành chính Xem thêm