Mẫu giấy đề nghị cấp, cấp lại phù hiệu, biển hiệu

1 3

Mẫu giấy đề nghị cấp, cấp lại phù hiệu, biển hiệu là gì? Mẫu giấy đề nghị gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu giấy đề nghị cấp, cấp lại phù hiệu, biển hiệu là gì?

Mẫu giấy đề nghị cấp, cấp lại phù hiệu, biển hiệu là mẫu đơn đề nghị được lập ra để đề nghị về việc cấp, cấp lại phù hiệu, biển hiệu. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin cấp, cấp lại... Mẫu được ban hành theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu giấy đề nghị cấp, cấp lại phù hiệu, biển hiệu

TÊN ĐƠN VỊ KDVT:……….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………./………….

………, ngày …… tháng ….. năm ……..

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP (CẤP LẠI) PHÙ HIỆU, BIỂN HIỆU

Kính gửi:………..(Sở Giao thông vận tải)………………..

1. Tên đơn vị KDVT: .................................................................................................

2. Địa chỉ:....................................................................................................................

3. Số điện thoại (Fax): .................................................................................................

4. Số Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô ……….ngày…….tháng....năm...., nơi cấp……………………………………………………………………………….

Số lượng phù hiệu, biển hiệu nộp lại: .........................................................................

Đề nghị được cấp: (1)...................................................................…...........................

Danh sách xe đề nghị cấp phù hiệu như sau:

TT

Biển kiểm soát

Sức chứa

Nhãn hiệu xe

Nước sản xuất

Năm sản xuất

Loại phù hiệu (Tuyến CĐ, HĐ, DL, taxi, xe tải...)

(*) Xe taxi (sử dụng đồng hồ hoặc sử dụng phần mềm)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ KDVT
(Ký tên, đóng du)

Hướng dẫn cách ghi:

(1) Ghi số lượng phù hiệu, biển hiệu đơn vị xin cấp.

(*) áp dụng trong trường hợp đơn vị đề nghị cấp phù hiệu xe taxi.

Ghi chú: Trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải thực hiện kê khai các thông tin trên theo hướng dẫn trên hệ thống dịch vụ công.

Mẫu giấy đề nghị cấp, cấp lại phù hiệu, biển hiệu

Mẫu giấy đề nghị cấp, cấp lại phù hiệu, biển hiệu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm