Mẫu giấy đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản

1 198

Mẫu giấy đề nghị về việc thanh toán bằng chuyển khoản

Mẫu giấy đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản là văn bản được lập ra để ghi chép về việc thanh toán bằng chuyển khoản. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Giấy đề nghị về việc thanh toán bằng chuyển khoản

Mẫu giấy đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản

Mẫu giấy đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản là mẫu giấy đề nghị được lập ra để đề nghị về việc thanh toán bằng chuyển khoản.

Mẫu giấy đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản nêu rõ:

Thông tin doanh nghiệp đề nghị

Nội dung thanh toán

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 198
Thủ tục hành chính Xem thêm