Mẫu giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn

5 28.915

Mẫu giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn

Mẫu giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn là mẫu giấy giới thiệu được các cơ sở đoàn lập ra để giới thiệu đoàn viên về nơi sinh hoạt đoàn mới vì những lý do nào đó mà phải chuyển công tác hoặc chuyển địa điểm sinh hoạt đoàn. Mẫu phiếu chuyển sinh hoạt đoàn nêu rõ thông tin của cá nhân đoàn viên, cơ sở đoàn giới thiệu chuyển thành viên và cơ sở đoàn mới mà thành viên được chuyển đến. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn tại đây.

Mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng

Mẫu bản kiểm điểm Đoàn viên

Mẫu đề nghị Kết nạp Đoàn viên

Mẫu giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn

Mẫu giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn

Nội dung cơ bản của mẫu giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn như sau:

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG THPT .................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

GIẤY GIỚI THIỆU
CHUYỂN SINH HOẠT ĐOÀN

Kính gửi: Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường: ................................................................................................................

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT ............................................

Đề nghị giới thiệu sinh hoạt Đoàn cho đồng chí: .......................................................

Sinh ngày...........tháng.......năm.........về cơ sở mới.

Đồng chí: .................................................. đã đóng đoàn phí đến tháng.......năm......

Vậy BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT ........................................ rất mong Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường: ..................................... tiếp nhận, tạo điều kiện để đồng chí: ......................................... sinh hoạt tại Đoàn cơ sở.

                             ................., ngày.....tháng....năm.....
  T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG
Bí thư

Giấy giới thiệu là một trong những mẫu giấy hành chính văn phòng được sử dụng nhiều nhất. Mẫu giấy giới thiệu chuẩn cùng cách viết giấy giới thiệu đã được chúng tôi soạn thảo nhằm hướng dẫn các bạn chưa biết. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu giấy giới thiệu chuẩn kèm cách viết giấy giới thiệu của VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 28.915
Thủ tục hành chính Xem thêm