Mẫu giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng, giấy báo nợ, báo có

Mẫu giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng, giấy báo nợ, báo có

Mẫu giấy giới thiệu rút tiền ngân hàng, lấy sổ phụ ngân hàng, giấy báo nợ, báo có là mẫu giấy không thể thiếu khi kế toán của 1 doanh nghiệp đến ngân hàng làm việc. Giấy giới thiệu phải chuẩn phải có chữ ký của Thủ trưởng cơ quan và ghi rõ mục đích đến của kế toán. Mời các bạn tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng, giấy báo nợ, báo có tại đây.

Mẫu giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng

Hệ thống Tài khoản kế toán Ngân hàng

Mẫu số S08-DN: Sổ tiền gửi ngân hàng

Mẫu giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng, giấy báo nợ, báo có

Mẫu giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng, giấy báo nợ, báo có

Mời các bạn tham khảo bản text của Mẫu giấy giới thiệu làm việc với ngân hàng

TÊN CƠ QUAN

Số: ............../GT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: (ghi tên Ngân hàng) ......................................................................................................

Giới thiệu ông, bà: (ghi tên người đi lấy) ......................................................................................

Chức vụ: (chức vụ người đi lấy) ...................................................................................................

Được cử đến: (ghi tên Ngân hàng) ...............................................................................................

Về việc: (lấy sổ phụ Ngân hàng, giấy báo nợ, giấy báo có) .........................................................
từ ngày ..... tháng ..... năm ........... đến ngày ..... tháng ..... năm ...........

Mong ngân hàng giúp đỡ ông, bà ........................................................... hoàn thành nhiệm vụ

Giấy giới thiệu
Có giá trị hết ngày
........................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, đóng dấu)

Giấy giới thiệu là một trong những mẫu giấy hành chính văn phòng được sử dụng nhiều nhất. Mẫu giấy giới thiệu chuẩn cùng cách viết giấy giới thiệu đã được chúng tôi soạn thảo nhằm hướng dẫn các bạn chưa biết. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu giấy giới thiệu chuẩn kèm cách viết giấy giới thiệu của VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 68.049
Tín dụng - Ngân hàng Xem thêm