Mẫu giấy khai báo thông tin chuyển tải

1 34

Mẫu giấy khai báo thông tin chuyển tải là gì? Mẫu giấy khai báo thông tin chuyển tải gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu giấy khai báo thông tin chuyển tải là gì?

Mẫu giấy khai báo thông tin chuyển tải là mẫu giấy khai báo được lập ra để khai báo về thông tin chuyển tải. Mẫu nêu rõ nội dung khai báo, thông tin chuyển tải...

2. Mẫu giấy khai báo thông tin chuyển tải

TÊN CƠ SỞ NHẬP KHẨU…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../………

 

Kính gửi:………………………………

Tên cơ sở nhập khẩu:………………………………………………..………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………..

Người đại diện:………………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………………………………………………….

Chúng tôi khai báo sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu gián tiếp từ tàu đánh bắt hải sản nước ngoài chuyển tải tại các cảng trung chuyển của nước ngoài về Việt Nam như sau:

1. Tàu đánh bắt

Tên tàu:……………………………..; Số đăng ký tàu:…………………………………

Quốc gia treo cờ của tàu đánh bắt hải sản:……………………………………………

2. Tàu vận chuyển

Tên tàu:……………………..………; Số đăng ký tàu:…………………………………

Quốc gia treo cờ của tàu vận chuyển:……………………………………..……………

3. Tàu vận chuyển container (trường hợp vận chuyển bằng container)

Tên tàu:……………………………; Số đăng ký tàu:………………….………………

Số container:……………………………………………………………………………..

Quốc gia treo cờ của tàu vận chuyển container:……………………………………..

4. Sản phẩm thủy sản nhập khẩu

- Khối lượng:

- Thành phần loài:

+ Loài…………….kg + Loài…………….kg + Loài…………….kg

+ Loài…………….kg + Loài…………….kg + Loài…………….kg

- Thời gian bốc dỡ:……………………………………………………………………

- Địa điểm bốc dỡ:………………………………….…………………………………

5. Điều kiện bảo quản/phương pháp bảo quản:…………………………………..

Chúng tôi cam kết: Lô hàng có thông tin nêu trên không vi phạm IUU và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp lô hàng vi phạm IUU; các số liệu khai báo trên là đúng sự thật, nếu sai chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

CHỦ CƠ SỞ NHẬP KHẨU
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu giấy khai báo thông tin chuyển tải

Mẫu giấy khai báo thông tin chuyển tải

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 34
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm