Mẫu giấy mời dự đại hội chi bộ

2 41.280

Mẫu giấy mời dự đại hội chi bộ

Mẫu giấy mời dự đại hội chi bộ là mẫu giấy mời được chi bộ trường lập ra và gửi tới cá nhân để mời đại biểu tới dự đại hội chi bộ của trường. Mẫu giấy mời nêu rõ thông tin người được mời, thành phần tham gia, thời gian và địa điểm diễn ra đại hội chi bộ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy mời dự đại hội chi bộ tại đây.

Biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Tổng hợp ý kiến nhận xét của chi ủy chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị

Biên bản họp chi bộ

Diễn văn khai mạc Đại hội chi bộ

Mẫu giấy mời dự đại hội chi bộ

Mẫu giấy mời dự đại hội chi bộ

Nội dung cơ bản của mẫu giấy mời dự đại hội chi bộ như sau:

ĐẢNG UỶ XÃ ...............

CHI BỘ TRƯỜNG ..............

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số: ..................... ............., ngày....tháng....năm...

GIẤY MỜI
Về việc dự Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ ......... - .......

Được sự nhất trí của Đảng ủy xã ................., Chi bộ trường ............................ tổ chức Đại hội Chi bộ Nhiệm kỳ .........-.................; Đại hội nhằm đánh giá tổng kết Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kì ............-......... và xây dựng Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kì .......-.......

* Thành phần:

- Ở xã trân trọng kính mời:

+ Thường trực Đảng ủy, thường trực Hội đồng nhân dân, thường trực Ủy ban nhân dân, thường trực UBMTQ xã, Ban công an.

- Ở trường kính mời:

+ Toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ

+ Đảng viên đã nghỉ hưu và chuyển trường trong năm học ........ - ..........

* Thời gian: Một buổi, từ .......... giờ, ngày ....... tháng ........ năm ............

* Địa điểm: Tại trường .........................................................

Kính mong sự có mặt của quý đại biểu!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT;

TM. CHI ỦY CHI BỘ
BÍ THƯ
Đánh giá bài viết
2 41.280
Thủ tục hành chính Xem thêm