Mẫu giấy mời họp phụ huynh cuối học kì II

2 11.078

Giấy mời họp phụ huynh cuối học kỳ II là mẫu giấy mời được giáo viên lập ra để mời phụ huynh tới dự cuộc họp cuối học kỳ II. Mẫu giấy mời nêu rõ phụ huynh được mời, thời gian và địa điểm họp, nội dung họp... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy mời họp phụ huynh cuối học kỳ II tại đây.

Nội dung của giấy mời họp phụ huynh cuối học kỳ II:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
---------------------

GIẤY MỜI

Trân trọng kính mời: .................................................................................

Phụ huynh em: ..................................................... - Lớp: ........................

Tới dự: BUỔI HỌP PHỤ HUYNH CUỐI KÌ II.

Nội dung:

- Thông báo tình hình học tập.

- Bàn kế hoạch liên hoan cuối năm.

Thời gian: Vào ..................... ngày .........................................................

Địa điểm: Tại phòng học lớp ....... – Trường ..........................................

  .............., ngày...tháng...năm...
  GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Mẫu giấy mời họp phụ huynh cuối học kỳ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
---------------------

GIẤY MỜI

Trân trọng kính mời: .................................................................................

Phụ huynh em: ..................................................... - Lớp: ........................

Tới dự: BUỔI HỌP PHỤ HUYNH CUỐI KÌ I

Nội dung:

- Thông báo tình hình học tập trong học kì I.

- Bàn kế hoạch học kì II.

Thời gian: Vào ..................... ngày .........................................................

Địa điểm: Tại phòng học lớp ....... – Trường ..........................................

  .............., ngày...tháng...năm...
  GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Giấy mời họp phụ huynh cuối học kỳ 1

Giấy mời họp phụ huynh cuối học kỳ I

Cuối năm có rất nhiều công việc các thầy cô phải thực hiện. Ngoài việc họp phụ huynh, các thầy cô còn phải viết nhận xét cuối năm cũng như viết bản tự đánh giá. Mời các thầy cô tham khảo mẫu của VnDoc để thuận tiện hơn trong quá trình viết:

Đánh giá bài viết
2 11.078
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm