Mẫu giấy mời tham dự hội nghị sơ kết công tác phòng cháy chữa cháy

1 1.627

Mẫu giấy mời tham dự hội nghị sơ kết 3 năm công tác phòng cháy chữa cháy

Mẫu giấy mời tham dự hội nghị sơ kết 3 năm công tác phòng cháy chữa cháy là mẫu giấy mời được lập ra để mời đại biểu về tham dự hội nghị sơ kết 3 năm công tác phòng cháy chữa cháy. Mẫu giấy mời nêu rõ thông tin người được mời, nội dung hội nghị, thời gian và địa điểm tổ chức... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy mời tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy mời tham dự hội nghị sơ kết 3 năm công tác phòng cháy chữa cháy như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ...

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

 

............, ngày...tháng...năm...

GIẤY MỜI

Kính mời:

- Lãnh đạo các phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã

- Lãnh đạo các trường trực thuộc

Sở Giáo Dục và Đào Tạo .......

Trân trọng kính mời đồng chí đến dự:

Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp 281/QCPH/SGD&ĐT-CSPC&CC về thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Thời gian: ......................................................................................................

Địa điểm: ......................................................................................................

Địa chỉ: .........................................................................................................

Trân trọng được đón tiếp!

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Mẫu giấy mời tham dự hội nghị sơ kết 3 năm công tác phòng cháy chữa cháy

Mẫu giấy mời tham dự hội nghị sơ kết 3 năm công tác phòng cháy chữa cháy

Đánh giá bài viết
1 1.627
Thủ tục hành chính Xem thêm