Mẫu giấy nghỉ phép hè

1 2.669

Mẫu giấy nghỉ phép hè của giáo viên

Mẫu giấy nghỉ phép hè của giáo viên được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải trong bài viết này, mời các bạn tham khảo. Mẫu giấy nghỉ phép hè đưa ra thời gian nghỉ hè và đề nghị chính quyền địa phương giúp đỡ thầy cô giáo trong thời gian nghỉ hè.

Bản cam kết hoạt động trong dịp hè

Đơn xin chuyển học lớp chính trị hè

GIẤY NGHỈ PHÉP

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ………………

Cấp cho ông, bà: ............................................... Chức vụ: ..........................................

Đơn vị công tác:..................................................

Được nghỉ phép năm 20...

Nơi nghỉ phép: ............................................................................................................

Thời gian: ... ngày

(Từ ngày … tháng … năm 20… đến ngày ... tháng ... năm 20…)

Kính đề nghị chính quyền địa phương giúp đỡ................................trong thời gian nghỉ phép đi và trả phép đúng thời gian.

Chứng nhận của địa phương nơi nghỉ phép

Đến: ngày ……/..…../ 20…

Đi: ngày ……/..…../ 20…

………, ngày … tháng … năm 20…

HIỆU TRƯỞNG

 

Đánh giá bài viết
1 2.669
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm