Mẫu giấy nhờ chi đóng học phí và BHYT

Mẫu giấy nhờ chi đóng học phí và BHYT mới nhất

Mẫu giấy nhờ chi đóng học phí và BHYT được viết theo mẫu chuẩn, được nhiều bạn học sinh, sinh viên sử dụng nhiều nhất hiện nay. Trong giấy nhờ chi, các bạn cần nêu rõ thông tin cá nhân như họ và tên, mã số sinh viên, tên tài khoản ngân hàng, chi nhánh.... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy nhờ chi đóng học phí và BHYT tại đây.

Mẫu giấy nhờ chi đóng học phí và BHYT

Mẫu giấy nhờ chi đóng học phí và BHYT

Nội dung cơ bản của mẫu giấy nhờ chi hay mẫu ủy quyền đóng học phí và BHYT như sau:

Ở phần nội dung chính, người làm mẫu giấy nhờ chi này phải điền thông tin tài khoản cá nhân của bạn và được ủy quyền đóng học phí cho sinh viên nào đó, cũng như mã số sinh viên của sinh viên đó, mời các bạn cùng tham khảo.

GIẤY NHỜ CHI
(Kiêm phiếu yêu cầu đóng học phí và BHYT)

Tôi tên:.......................................................... Chủ tài khoản số:...................................................

Số thẻ tài khoản ATM (nếu có):....................................................................................................

Đồng ý ủy nhiệm trích từ tài khoản tiền gửi của tôi tại ngân hàng.................................., đóng đủ học phí học kỳ...........năm học:............... và BHYT năm 20... với số tiền:...................................... đồng.

(Bằng chữ:....................................................................................................................................)

cho sinh viên:................................................... ; MSSV:...............................................................

Lớp:.............................................. Điện thoại liên hệ:...................................................................

vào tài khoản....................................... số............................ tại....................................................

................, ngày...tháng...năm...

Xác nhận của ngân hàng..........................
Phòng dịch vụ & Marketing

Chủ tài khoản
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

- Điền đầy đủ các thông tin ghi trên phiếu. Yêu cầu chi này được thực hiện trong ngày làm việc.

- Chữ ký chủ tài khoản phải khớp đúng chữ ký đã đăng ký tại Agribank, số dư trên tài khoản phải lớn hơn số tiền phải đóng.

Đánh giá bài viết
1 299
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm