Mẫu giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

1 5

Mẫu giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là gì? Mẫu giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là gì?

Mẫu giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là mẫu giấy phép được lập ra để ghi chép về thông tin giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Mẫu nêu rõ nội dung giấy phép kinh doanh... Mẫu được ban hành theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

CƠ QUAN CẤP PHÉP (1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY PHÉP
KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

Số:…………… Cấp lần thứ:……….

(Cấp lần đầu: Số……ngày…..tháng….năm…….nơi cấp............)

• Cấp cho đơn vị:...................................................................................................

• Địa chỉ: ...........................................................................................................................

• Số điện thoại: ..........................................................................................................................

• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc đăng ký doanh nghiệp) số …...................... ngày…….tháng……..năm………cơ quan cấp ………………………………………...

• Người đại diện theo pháp luật: ………………..………………………………….

• Được phép kinh doanh các loại hình vận tải bằng xe ô tô:

- .........................................................................................................................

- .........................................................................................................................

- .........................................................................................................................

 

…….., ngày....tháng...năm...
Cơ quan cấp phép
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn: Kính thước, kiểu chữ, cỡ chữ và màu sắc:

- Giấy phép kinh doanh vận tải được in trên khổ giấy A4, nền màu hồng có vân hoa.

- Kiểu chữ, cỡ chữ và màu chữ:

+ Dòng “GIẤY PHÉP” và dòng “KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ” in phông chữ Times New Roman, chữ in hoa, cỡ chữ từ 14 -18, màu đỏ đậm;

+ Các dòng chữ khác in phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14-16, màu xanh đen.

- Các loại hình ghi trên Giấy phép: kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định; kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt; kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi; kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; kinh doanh vận chuyển khách du lịch; kinh doanh vận tải hàng hoá bàng công-ten-nơ; kinh doanh vận tải hàng hoá bằng xe ô tô.

 Mẫu giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Mẫu giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm