Mẫu giấy thi a4

2 11.793

Mẫu giấy kiểm tra khổ a4

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc mẫu giấy thi a4 để bạn đọc cùng tham khảo. Mẫu giấy kiểm tra nêu rõ thông tin của trường, lớp, thí sinh, giám khảo coi thi... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy kiểm tra a4 sử dụng trong các kỳ thi.

Mẫu giấy thi a4

Mẫu giấy thi a4

Nội dung cơ bản của Mẫu giấy kiểm tra A4 như sau:

TRƯỜNG ....................... BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ ... - NĂM HỌC 201... – 201...

Họ và tên: ...........................................

SBD: .................... Phòng: .................

Lớp: ........ Ngày kiểm tra: .../...../20..

Môn kiểm tra: .............................................

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

Mã phách: ........................................

Điểm Giám khảo 1 Giám khảo 2 Điểm
  Họ tên: ...................... Họ tên: ................  

Bài làm:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Đánh giá bài viết
2 11.793
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm