Mẫu giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN

2 15.780

Mẫu giấy ủy quyền làm thủ tục, nhận chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Mẫu giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN là mẫu giấy ủy quyền được cá nhân lập ra để ủy quyền về việc làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ của BHXH, BHYT, BHTN. Mẫu giấy ủy quyền nêu rõ thông tin của người ủy quyền, người được ủy quyền, nội dung ủy quyền... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu giấy ủy quyền tại đây.

Mẫu giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Mẫu giấy ủy quyền

Nội dung cơ bản của mẫu giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ỦY QUYỀN

Làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN

I. Người ủy quyền:

Họ và tên: ..........................................., sinh ngày ....... /...... /..........

Số sổ BHXH/mã định danh: ................................................................................

Loại chế độ được hưởng: ...................................................................................

Số điện thoại: ......................................................................................................

Số chứng minh thư/hộ chiếu/thẻ căn cước: .......................................................

cấp ngày .. .../......./......... tại ...............................................................................

Nơi cư trú (1): ....................................................................................................

Số thẻ BHYT hiện đang sử dụng (nếu có) ........................................................

II. Người được ủy quyền:

Họ và tên: ..............................................., sinh ngày ......... /........ /..........

Số chứng minh thư/hộ chiếu/thẻ căn cước: .....................................................

cấp ngày . .../......./......... Tại .............................................................................

Nơi cư trú (1): ...................................................................................................

Số điện thoại: ...................................................................................................

III. Nội dung ủy quyền (2):

...........................................................................................................................

IV: Thời hạn ủy quyền:

Chúng tôi cam kết chấp hành đúng nội dung ủy quyền theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp người ủy quyền (người hưởng chế độ) xuất cảnh trái phép hoặc bị Tòa án tuyên bố là mất tích hoặc bị chết hoặc có căn cứ xác định việc hưởng BHXH không đúng quy định của pháp luật thì người được ủy quyền có trách nhiệm thông báo kịp thời cho đại diện chi trả hoặc BHXH cấp huyện, nếu vi phạm phải trả lại số tiền đã nhận và bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

......, ngày ... tháng ... năm ....

Chứng thực chữ ký
của người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

........., ngày ... tháng ... năm ....

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

..........., ngày .... tháng .... năm .....

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
2 15.780
Bảo hiểm Xem thêm