Mẫu giấy ủy quyền tham gia phiên hòa giải tại Tòa án

1 5

Mẫu giấy ủy quyền tham gia phiên hòa giải tại Tòa án là gì? Mẫu giấy ủy quyền được trình bày như thế nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây của VnDoc.com để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu giấy ủy quyền tham gia phiên hòa giải tại Tòa án là gì?

Mẫu giấy ủy quyền tham gia phiên hòa giải tại Tòa án là mẫu giấy ủy quyền được lập ra để ủy quyền về việc tham gia phiên hòa giải tại tòa án. Mẫu giấy ủy quyền nêu rõ thông tin của người ủy quyền, người được ủy quyền, nội dung ủy quyền... 

2. Mẫu giấy ủy quyền tham gia phiên hòa giải tại Tòa án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
—–o0o—–

………., ngày….. tháng….. năm……….

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày ………………. Tại văn phòng công chứng …………………………

Tôi là: ………………………………… Sinh ngày ………………………………….....

CMND số: ……….……………… Cấp ngày: ………… Nơi cấp: …………………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………..…………………………………………….

Bằng giấy này tôi ủy quyền cho:

Anh: …………………………………………… Sinh ngày ………………….………

CMND số: ………………. Cấp ngày: ……………….. Nơi cấp: …………….…….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………..

Những nội dung sau:

· Thay mặt tôi tham gia phiên hòa giải tại Tòa án thị xã ………….. ngày …….

· Thời hạn ủy quyền hết là khi kết thúc phiên hòa giải trên.

Tôi đang trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo và hiểu rõ nôi dung Công chứng viên đã giải thích, hậu quả pháp lý của việc ủy quyền nêu trên, tôi cam kết sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật khi xảy ra tranh chấp và tự nguyện ký vào giấy ủy quyền này.

Người ủy quyền

Người nhận ủy quyền

Mẫu giấy ủy quyền tham gia phiên hòa giải tại Tòa án

Mẫu giấy ủy quyền tham gia phiên hòa giải tại Tòa án

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm