Mẫu giấy ủy quyền trẻ em đi máy bay với người thân

11 18.494

Mẫu giấy ủy quyền trẻ em đi máy bay với người thân

Mẫu giấy ủy quyền trẻ em đi máy bay với người thân là mẫu giấy được lập ra để ủy quyền về việc cho trẻ em dưới 12 tuổi đi máy bay với người thân. Mẫu giấy ủy quyền nêu rõ thông tin người ủy quyền, người được ủy quyền, thông tin về trẻ đi máy bay... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu giấy ủy quyền trẻ em đi máy bay với người thân tại đây.

Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

Giấy ủy quyền (cá nhân)

Giấy ủy quyền bằng tiếng Anh (Power of attorney)

Mẫu giấy ủy quyền trẻ em đi máy bay với người thân

Mẫu giấy ủy quyền trẻ em đi máy bay với người thân

Nội dung cơ bản của mẫu giấy ủy quyền trẻ em đi máy bay với người thân như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
--------------------

GIẤY ỦY QUYỀN
(Về việc người thân dẫn trẻ dưới 12 tuổi đi máy bay)

Kính gửi: UBND ..........................................

Tôi tên là: ............................................................, Sinh năm: ...........................

Số CMND: ................................, cấp ngày ......./......./......., nơi cấp: ..................

Nơi ở hiện tại: ..................................................................................................

Là cha của bé ....................................................., sinh ngày: ........./......../.........

Nay tôi viết giấy ủy quyền này đồng ý cho 

Bà: ....................................................., Sinh năm: ......./........../............

Nơi ở hiện tại: ..................................................................................................

Số CMND: .................................., cấp ngày ...../........../..........., nơi cấp ...........

Là bà ngoại của bé ................................. thay tôi đưa bé đi du lịch ở ............................ đi trên chuyến bay từ ............. đi ......... ngày đi ....../....../........ giờ bay: ...... giờ ........ phút.

Và từ TP HỒ CHÍ MINH đi Hà Nội ngày đi ......./......./............ giờ bay: ....... giờ ......... phút.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại gì về nội dung trên.

  ............, ngày...tháng...năm....
Xác nhận UBND
Chủ tịch
Người ủy quyền
Đánh giá bài viết
11 18.494
Thủ tục hành chính Xem thêm