Mẫu giấy xác nhận lương

54 327.179

Mẫu giấy xác nhận lương, thu nhập cá nhân

Mẫu giấy xác nhận lương nhằm mục đích chứng minh mức doanh thu, thu nhập thực tế của cá nhân người lao động ở doanh nghiệp và có cơ sở để xác nhận thu nhập của mình. Giấy xác nhận lương mới nhất 2018 này có thể áp dụng để xác nhận lương 3 tháng gần nhất khi muốn vay vốn ngân hàng hay cho mục đích khác. Mời các bạn cùng xem và tải miễn phí mẫu giấy xác nhận lương tại đây.

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Giấy xác nhận hạnh kiểm

Giấy xác nhận thu nhập

Giấy xác nhận thời gian công tác

Giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội

 

Mẫu giấy xác nhận lương bao gồm các nội dung như: Xác nhận các thông tin về người làm đơn, chức vụ, thời gian làm việc và mức lương nêu trên là chính xác, có sự chứng thực của cơ quan làm việc, .... Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

Nội dung mẫu giấy xác nhận lương:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

GIẤY XÁC NHẬN LƯƠNG

Họ và tên:.....................................................................................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................................

Số CMND:....................................................................................................................

Hiện đang làm việc tại:...................................................................................................

Địa chỉ công ty:.............................................................................................................

Điện thoại:.....................................................................................................................

Bộ phận: ....................................................................Chức vụ:......................................

Hợp đồng lao động :  Thời vụ   Thời hạn 1 năm   Thời hạn 2 năm

                  Thời hạn 3 năm  Không xác định thời hạn   Khác……

Thời hạn hiệu lực: Từ 20/09/........

Ngày vào làm việc: 20/09/..........

Mức lương chính: .......................................................VNĐ/ tháng       Trước thuế     Sau thuế 

Thu nhập khác: ...........................................................VNĐ/ tháng

Diễn giải nguồn thu nhập khác: Hưởng theo doanh thu của doanh nghiệp và thưởng

.........., ngày.......tháng.......năm...........

Xác nhận của công ty

Xác nhận các thông tin về chức vụ,
thời gian làm việc và mức lương
nêu trên là chính xác

Ký và ghi rõ họ tên

Mẫu giấy xác nhận lương

Mẫu giấy xác nhận lương

Đánh giá bài viết
54 327.179
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm