Mẫu giấy xin phép nghỉ dạy

Mẫu giấy xin phép nghỉ dạy

Mẫu giấy xin phép nghỉ dạy hay đơn xin phép nghỉ dạy là mẫu giấy xin phép được giáo viên lập ra và gửi tới ban giám hiệu nhà trường, ban thanh tra giáo dục để xin phép nghỉ dạy vì ốm hoặc lý do gia đình. Mẫu giấy xin phép nghỉ dạy của giáo viên phải được lập ra trước 24 giờ để nhà trường có thể bố trí người dạy thay thế... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy xin phép nghỉ dạy tại đây.

Mẫu giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

Mẫu giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường

Mẫu sổ dự giờ của giáo viên

Mẫu đơn xin việc

Mẫu giấy xin phép nghỉ dạy của giáo viên

Mẫu giấy xin phép nghỉ dạy

Nội dung cơ bản của mẫu giấy xin phép nghỉ dạy như sau:

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TRƯỜNG ……………..
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

..........., ngày ...... tháng ...... năm ....

GIẤY XIN PHÉP NGHỈ DẠY

Kính gửi:

- Ban giám hiệu

- Ban thanh tra giáo dục

Tôi tên là: ....................................................................................................................

CBGD Khoa:.................................................................................................................

Xin được phép nghỉ dạy môn:........................................................................................

Lớp:........... Tiết:................... Ngày................. Phòng ...................................................

Lý do:...........................................................................................................................

Người dạy thay:............................................................................................................

Giấy này thực hiện lúc ..... giờ, ngày .............................................................................

CHỦ NHIỆM KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

CÁN BỘ GIẢNG DẠY

Ghi chú:

Giấy này phải thực hiện trước lúc nghỉ ít nhất 24 giờ. Nếu gặp trường hợp đột xuất như tai nạn, ốm đau bất ngờ... phải báo bằng điện thoại trước và xin phép sau trong thời gian sớm nhất (Chậm nhất là 2 ngày) .

Ngoài mẫu đơn xin phép nghỉ dạy học, vào dịp cuối năm các cô giáo thầy giáo còn phải viết bản kiểm điểm đảng viên dành cho các thầy cô giáo. Cách viết bản kiểm điểm đảng viên cũng rất đơn giản, mời các thầy cô tham khảo mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm của chúng tôi.

Đánh giá bài viết
12 17.362
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm