Mẫu giấy xin phép nghỉ dạy Mẫu giấy xin phép nghỉ dạy mới nhất

Giới thiệu

Mẫu giấy xin phép nghỉ dạy

Mẫu giấy xin phép nghỉ dạy là mẫu giấy xin phép được cá nhân người giáo viên lập ra và gửi tới ban giám hiệu nhà trường, ban thanh tra giáo dục để xin phép nghỉ dạy. Mẫu giấy phải được lập ra trước 24 giờ để nhà trường có thể bố trí người dạy thay thế... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy xin phép nghỉ dạy tại đây.

Mẫu giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

Mẫu giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường

Mẫu sổ dự giờ của giáo viên

Mẫu giấy xin phép nghỉ dạy

Mẫu giấy xin phép nghỉ dạy

Nội dung cơ bản của mẫu giấy xin phép nghỉ dạy như sau:

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TRƯỜNG ……………..
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

 

..........., ngày ...... tháng ...... năm ....

GIẤY XIN PHÉP NGHỈ DẠY

          Kính gửi:

 

- Ban giám hiệu

- Ban thanh tra giáo dục

Tôi tên là: ....................................................................................................................

CBGD Khoa:.................................................................................................................

Xin được phép nghỉ dạy môn:........................................................................................

Lớp:........... Tiết:................... Ngày................. Phòng ...................................................

Lý do:...........................................................................................................................

Người dạy thay:............................................................................................................

Giấy này thực hiện lúc ..... giờ, ngày .............................................................................

CHỦ NHIỆM KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

CÁN BỘ GIẢNG DẠY

Ghi chú:

Giấy này phải thực hiện trước lúc nghỉ ít nhất 24 giờ. Nếu gặp trường hợp đột xuất như tai nạn, ốm đau bất ngờ... phải báo bằng điện thoại trước và xin phép sau trong thời gian sớm nhất (Chậm nhất là 2 ngày) .

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu giấy xin phép nghỉ dạy để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo