Mẫu hợp đồng thuê sân tennis

Mẫu hợp đồng thuê sân tennis là mẫu bản hợp đồng được lập ra để ghi chép về việc ký kết thuê sân tennis. Mẫu nêu rõ thông tin của hai bên ký kết, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên khi ký kết hợp đồng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Bản hợp đồng thuê sân tennis

Mẫu hợp đồng thuê sân tennis

2. Nội dung Mẫu hợp đồng thuê sân tennis

Mẫu hợp đồng cho thuê sân tennis là một dạng của mẫu hợp đồng cho thuê sân bãi. Nội dung của mẫu hợp đồng cho thuê sân tennis phải đảm bảo đầy đủ các nội dung sau:

  • Số hợp đồng
  • Ngày tháng năm lập hợp đồng có mặt bên A và bên B
  • Thông tin chi tiết bên A: Tên, số CMND, địa chỉ thường trú, số điện thoại liên lạc, mã số thuế (nếu có)
  • Thông tin chi tiết của bên B: Tên, số CMND, địa chỉ thường trú, số điện thoại liên lạc, mã số thuế (nếu có)
  • Nội dung chi tiết của hợp đồng phải nêu rõ các thông tin của sân tennis như: địa điểm, diện tích, thời hạn thuê, cùng các điều khoản đi kèm.
  • Nêu rõ phương thức thanh toán (tiền mặt hay chuyển khoản, thanh toán theo giai đoạn...)
  • Quyền và nghĩa vụ của các bên
  • Các điều khoản phạt khi vi phạm hợp đồng
  • Điều khoản chấm dứt hợp đồng
  • Hình thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 101
Thủ tục hành chính Xem thêm