Mẫu kế hoạch đi công tác

4 32.682

Mẫu kế hoạch đi công tác

Mẫu kế hoạch đi công tác là mẫu bản kế hoạch của người đi công tác lập ra và gửi lên cơ quan cấp trên để xem xét về kế hoạch đi công tác. Mẫu kế hoạch đi công tác với các nội dung công việc, thời gian thực hiện công việc, địa điểm thực hiện chuyến công tác và những người có liên quan trong chuyến công tác. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu kế hoạch đi công tác tại đây.

Mẫu báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm

Mẫu phiếu đăng ký đi công tác

Đơn xin thuyên chuyển công tác

Mẫu kế hoạch đi công tác

Mẫu kế hoạch đi công tác

Nội dung cơ bản của mẫu kế hoạch đi công tác như sau:

KẾ HOẠCH ĐI CÔNG TÁC

Người đi công tác:............................................Bộ phận:................................................

Thời gian:.........................................................Nơi đến:................................................

Nội dung chính công tác:................................................................................................

....................................................................................................................................

Kế hoạch cụ thể:

STT

Nội dung công việc

Thời gian

Địa điểm

Đơn vị

Người liên quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập

Chủ quản 

Đánh giá bài viết
4 32.682
Việc làm - Nhân sự Xem thêm