Mẫu kê khai chuyển nhượng dự án

1 12

Mẫu kê khai chuyển nhượng dự án là việc mà cơ quan, tổ chức thực hiện việc liệt kê danh sách các dự án mà cơ quan, tổ chức đã chuyển nhượng. Sau đó gửi đến cư quan có thẩm quyền giải quyết nhằm thực hiện một công việc, nghĩa vụ, lợi ích nào đó của cơ quan, tổ chức. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về bản kê khai tại đây.

1. Mẫu kê khai về việc chuyển nhượng dự án

Mẫu kê khai chuyển nhượng dự án

2. Nội dung mẫu kê khai chuyển nhượng dự án

Nội dung mẫu kê khai chuyển nhượng dự án bao gồm các nội dung như sau:

  • Tên cơ quan tiếp nhận đơn
  • Tên cơ quan, đơn vị thực hiện kê khai
  • Thông tin người lập biểu mẫu
  • Chữ ký đống dấu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị
  • Bảng danh sách các dự án được chuyển nhượng bao gồm tên dự án, bên nhận dự án chuyển nhượng, các giấy tờ tài liệu liên quan.

Các dự án được phép kê khai phải thuộc 1 trong các trường hợp quy định tại “Điều 45. Chuyển nhượng dự án đầu tư:

a) Không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật này;

b) Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

c) Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

d) Điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 12
Thủ tục hành chính Xem thêm