Mẫu kết quả giao khu vực biển và cấp phép nhận chìm ở biển

Mẫu kết quả giao khu vực biển và cấp phép nhận chìm ở biển là gì? Mẫu kết quả giao khu vực biển gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

1. Định nghĩa mẫu kết quả giao khu vực biển và cấp phép nhận chìm ở biển là gì?

Mẫu kết quả giao khu vực biển và cấp phép nhận chìm ở biển là mẫu bảng kết quả được lập ra để ghi chép về việc giao khu vực biển và cấp phép nhận chìm ở biển. Mẫu nêu rõ nội dung kết quả, thông tin khu vực biển... Mẫu được ban hành theo Thông tư 29/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và môi trường.

2. Mẫu kết quả giao khu vực biển và cấp phép nhận chìm ở biển

Kết quả giao khu vực biển và cấp phép nhận chìm ở biển
(Kèm theo Báo cáo số …./…. ngày...tháng...năm... của UBND tỉnh/thành phố...)

STT

Loại giấy phép

Slượng giấy phép

Diện tích (ha)

I

Giao khu vực biển (diện tích)

 

 

1

Giao tổ chức trong nước

 

 

2

Giao tổ chức nước ngoài

 

 

II

Cấp phép nhận chìm (số lượng giấy phép)

 

 

1

Cấp phép cho tổ chức trong nước

 

 

2

Cấp phép cho tổ chức nước ngoài

 

 

Mẫu kết quả giao khu vực biển và cấp phép nhận chìm ở biển

Mẫu kết quả giao khu vực biển và cấp phép nhận chìm ở biển

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm