Mẫu lý lịch giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi xuất khẩu

1 2

Mẫu lý lịch giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi xuất khẩu là gì? Mẫu lý lịch gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu lý lịch giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi xuất khẩu là gì?

Mẫu lý lịch giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi xuất khẩu là mẫu bản lý lịch được lập ra để ghi chép về giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi xuất khẩu. Mẫu nêu rõ thông tin giống vật nuôi... Mẫu được ban hành theo Thông tư 22/2019/Tt-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

2. Mẫu lý lịch giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi xuất khẩu

LÝ LỊCH GIỐNG VẬT NUÔI, SẢN PHẨM GIỐNG VẬT NUÔI XUẤT KHẨU TRONG DANH MỤC GIỐNG VẬT NUÔI CẤM XUẤT KHẨU PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, TRIỂN LÃM, QUẢNG CÁO

(Kèm theo Đơn đăng ký ngày …. tháng …. năm …… về việc xuất khẩu giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo)

STT

Tên giống

Nguồn gốc

Cơ sở đang lưu giữ

Loại hình giống vật nuôi/sản phẩm giống vật nuôi

Đơn vị tính

Số lượng

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Mẫu lý lịch giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi xuất khẩu

Mẫu lý lịch giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi xuất khẩu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm