Mẫu lý lịch nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm đăng ký trao đổi

1 3

Mẫu lý lịch nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm đăng ký trao đổi là gì? Mẫu lý lịch gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu lý lịch nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm đăng ký trao đổi là gì?

Mẫu lý lịch nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm đăng ký trao đổi là mẫu bản lý lịch được lập ra để ghi chép về nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm đăng ký trao đổi. Mẫu nêu rõ nội dung lý lịch nguồn gen, thông tin về gen... Mẫu được ban hành theo Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

2. Mẫu lý lịch nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm đăng ký trao đổi

LÝ LỊCH NGUỒN GEN GIỐNG VẬT NUÔI QUÝ, HIẾM ĐĂNG KÝ TRAO ĐỔI

(Kèm theo Đơn đăng ký trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm ngày tháng năm)

STT

Giống vật nuôi quý, hiếm

Sản phẩm giống vật nuôi quý, hiếm

Tên giống

Nguồn gốc

Cơ sở đang lưu giữ

Số lượng

Loại hình nguồn gen

Đơn vị tính

Khối lượng/ Số lượng

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu lý lịch nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm đăng ký trao đổi

Mẫu lý lịch nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm đăng ký trao đổi

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm