Mẫu nhật ký thi công

4 29.233

Mẫu nhật ký thi công công trình xây dựng

Mẫu nhật ký thi công là mẫu bản nhật ký ghi chép lại toàn bộ nội dung thi công công trình xây dựng. Mẫu nhật ký thi công VnDoc cung cấp gồm 2 bản: Mẫu nhật ký thi công file Excel và Mẫu nhật ký thi công file Word. Mẫu nhật ký này nêu rõ tên dự án công trình, nhà thầu xây dựng, địa điểm xây dựng, chủ đầu tư, tên bộ phận giám sát thi công, những nội dung chính của nhật ký thi công... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu nhật ký thi công công trình xây dựng tại đây.

NHẬT KÝ THI CÔNG

I. Quy định chung về nhật ký thi công:

- Sổ nhật ký thi công phải được đóng thành tập có đánh số trang và đóng dấu giáp lai trước khi đưa vào ghi chép hàng ngày.

- Cán bộ Giám sát và cán bộ kỹ thuật thi công của nhà thầu phải ký tên sau khi ghi chép hàng ngày.

- Trang đầu bìa nhật ký phải ghi đầy đủ thông tim sau:

 • Nhật ký thi công
 • Tập nhật ký số: ...
 • Tên Dự án
 • Tên công trình (hạng mục)
 • Tên gói thầu
 • Địa điểm xây dựng
 • Tên chủ Đầu tư
 • Tên nhà thầu tư vấn giám sát (nếu có)
 • Tên nhà thầu Tư vấn thiết kế
 • Tên nhà thầu thi công
 • Tên cán bộ giám sát thi công
 • Tên cán bộ giám sát tác giả
 • Tên cán bộ thi công trực tiếp (là người ghi sổ nhật ký) 
 • Thời gian ghi: Từ ngày đến ngày

II. Nôi dung chính về nhật ký thi công:

Công trình: ...............................................................................................................

Ngày, tháng, năm Nội dung ghi chép Phần ghi của
Cán bộ giám sát
  1. Thời tiết: (Ghi mưa, nắng, nhiệt độ) Hàng ngày Cán bộ giám sát cần ghi ý kiến nhận xét về các công việc thực hiện của nhà thầu, hoặc các chỉ dẫn, yêu cầu nhà thầu cần thực hiện, vv...
  2. Công việc 1: (Ghi tên công việc)
 

- Vị trí thi công: (ghi rõ thi công ở vị trí nào, từ cao trình nào đến cao trình nào, hoặc từ đâu đến đâu....)

- Số lượng máy thi công: (ghi gồm những loại máy nào, số lượng bao nhiêu)

- Nhân lực: (Ghi số lượng nhân công, cán bộ kỹ thuật phụ trách công việc)

  3. Công việc 2:  
  4. Công việc 3:  
  .....  
  (Các công việc 2, 3 ghi tương tự như công việc 1)  
Đánh giá bài viết
4 29.233
Xây dựng - Nhà đất Xem thêm