Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ

1 6.832

Phiếu bầu cử đại hội chi bộ

Phiếu bầu cử đại hội chi bộ được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là mẫu phiếu không thể thiếu trong những cuộc họp đại hội chi bộ. Mẫu phiếu dùng để ghi tên người được ứng cử hoặc tự ứng cử trong các chức vụ của chi bộ.

Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ

Mẫu phiếu 1:

ĐẢNG BỘ ………….

CHI BỘ ……………………

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

…………, ngày … tháng … năm 2017

 PHIẾU BẦU CỬ

Chi ủy chi bộ …………………
Nhiệm kỳ 2017 - 2020

---------

STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

1

     

2

     

3

     

4

     

Mẫu phiếu bầu cử 2:

ĐẢNG BỘ ………….

CHI BỘ ……………………

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

…………, ngày … tháng … năm 2017

PHIẾU BẦU CỬ

Chi ủy chi bộ ……………………
Nhiệm kỳ 2017 - 2020

---------

STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

1

     

2

     

3

     

4

     

Mẫu 3:

ĐẢNG BỘ ………….

CHI BỘ ……………………

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

…………, ngày … tháng … năm 2017

PHIẾU BẦU CỬ

Chức danh Bí thư chi bộ ……………..
Nhiệm kỳ 2017 - 2020

---------

STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

1

     

2

     

Mẫu 4:

ĐẢNG BỘ ………….

CHI BỘ ……………………

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

…………, ngày … tháng … năm 2017

PHIẾU BẦU CỬ

Chức danh Bí thư chi bộ …………………
Nhiệm kỳ 2017 - 2020

---------

STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

1

     

2

     

 Mẫu 5:

ĐẢNG BỘ ………….

CHI BỘ ……………………

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

…………, ngày … tháng … năm 2017

PHIẾU BẦU CỬ

Chức danh Phó Bí thư Chi bộ ……………………
Nhiệm kỳ 2017 - 2020

---------

STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

1

     

2

     

Mẫu 6:

ĐẢNG BỘ ………….

CHI BỘ ……………………

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

…………, ngày … tháng … năm 2017

PHIẾU BẦU CỬ

Chức danh Phó Bí thư Chi bộ ……………………..
Nhiệm kỳ 2017 - 2020

---------

STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

1

     

2

     

Mẫu 7:

ĐẢNG BỘ ………….

CHI BỘ ……………………

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


…………, ngày … tháng … năm 2017

 PHIẾU BẦU CỬ

Đại biểu của chi bộ ................ tham dự Đại hội Đảng bộ xã

---------

STT

Họ và tên

Đại biểu chính thức

Đại biểu dự khuyết

1

     

2

     

3

     

4

     

5

     

6

     

7

     

8

     

9

     

10

     

11

     

Mẫu 8:

ĐẢNG BỘ ………….

CHI BỘ ……………………

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

…………, ngày … tháng … năm 2017

PHIẾU BẦU CỬ

Đại biểu của chi bộ .......... tham dự Đại hội Đảng bộ xã

---------

STT

Họ và tên

Đại biểu chính thức

Đại biểu dự khuyết

1

     

2

     

3

     

4

     

5

     

6

     

7

     

8

     

9

     

10

     

11

     
Đánh giá bài viết
1 6.832
Thủ tục hành chính Xem thêm