Mẫu phiếu chấm điểm hội thi báo tường

Mẫu phiếu chấm điểm thi báo tường

Mẫu phiếu chấm điểm thi báo tường là mẫu phiếu được lập ra để chấm điểm hội thi báo tường của nhà trường. Mẫu phiếu nêu rõ lớp làm báo tường, các tiêu chí chấm điểm... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu chấm điểm thi báo tường như sau:

PHIẾU CHẤM ĐIỂM HỘI THI BÁO TƯỜNG CHỦ ĐỀ .............................

LỚP

                 

Đầu báo (10 đ)

                 

Chủ đề (5 đ)

                 

Bố cục, trang trí (10 đ)

                 

Nội dung (15 đ)

                 

Thể loại (5 đ)

                 

Tính sáng tạo (5 đ)

                 

Tổng điểm

                 
 

Người chấm

Mẫu phiếu chấm điểm thi báo tường

Mẫu phiếu chấm điểm thi báo tường

Đánh giá bài viết
1 1.541
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm