Mẫu phiếu chăm sóc bắt buộc chữa bệnh tâm thần

1 5

Mẫu phiếu chăm sóc bắt buộc chữa bệnh tâm thần là gì? Mẫu phiếu chăm sóc gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu phiếu chăm sóc bắt buộc chữa bệnh tâm thần là gì?

Mẫu phiếu chăm sóc bắt buộc chữa bệnh tâm thần là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc chăm sóc bắt buộc chữa bệnh tâm thần. Mẫu nêu rõ nội dung chăm sóc, nội dung theo dõi diễn biến...

2. Mẫu phiếu chăm sóc bắt buộc chữa bệnh tâm thần

CƠ SỞ THỰC HIỆN
BẮT BUỘC CHỮA BỆNH (1)
KHOA …

PHIẾU CHĂM SÓC Số:…….

Số lưu trữ:……….
Mã YT:……./…….

Họ tên ĐTTDGĐ:……………………………………Năm sinh:………….. Nam/ Nữ

Buồng:……………………………………………… Giường:…………………………

Ngày

Giờ, phút

THEO DÕI DIỄN BIẾN

THỰC HIỆN Y LỆNH/ CHĂM SÓC


(ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1): Ghi rõ tên cơ sở

Mẫu phiếu chăm sóc bắt buộc chữa bệnh tâm thần

Mẫu phiếu chăm sóc bắt buộc chữa bệnh tâm thần

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm