Mẫu phiếu đăng ký nghiệp vụ hướng dẫn

1 35

Mẫu phiếu đăng ký nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch

Mẫu phiếu đăng ký nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc đăng ký nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin nội dung đăng ký... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu đăng ký nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch như sau:

PHIẾU ĐĂNG KÝ

NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN

1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng

Mã hồ sơ .....

1. Họ và tên .................................................................................................

Ngày tháng năm sinh: …………………………………….Nơi sinh ................

2. Trình độ văn hóa

Trung cấp ... Đại học ...

Cao đẳng ... khác ...

3. Hộ khẩu thường trú: ................................................................................

4. Địa chỉ liên lạc: ........................................................................................

5. Điện thoại liên lạc: ...................................................................................

6. Chuyên ngành: ........................................................................................

7. Tên công ty: .............................................................................................

8. Địa chỉ công ty: ........................................................................................

9. Điện thoại: ................................................................................................

 

.............., ngày...tháng...năm...

Người nhận phiếu đăng ký

Học viên ký tên

Mẫu phiếu đăng ký nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch

Mẫu phiếu đăng ký nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch

Đánh giá bài viết
1 35
Thủ tục hành chính Xem thêm