Mẫu phiếu đăng ký sử dụng xe ô tô

1 1.105

Mẫu phiếu đăng ký sử dụng xe phục vụ công tác

Mẫu phiếu đăng ký sử dụng xe phục vụ công tác là mẫu phiếu được lập ra để đăng ký về việc sử dụng xe để phục vụ công tác. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung đăng ký... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu phiếu đăng kí sử dụng xe đi công tác số 1: 

CƠ QUAN........................

.....................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

........, ngày ... tháng ... năm 20……

PHIẾU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG XE ĐI CÔNG TÁC

Đơn vị đăng ký sử dụng xe:……………………………………………………………

Người đại diện:…………………………………………………………………………

Lý do sử dụng xe theo kế hoạch……(Đột xuất)……/Số người cùng đi:…….......

Nội dung:……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Nơi đến:…………………………………………………………………………….......

Thời gian:……Ngày từ:…..h ngày………………đến:……h ngày.........................

Xuất phát lúc:……….giờ……….ngày……….tháng……….năm 20….

Nơi đón:………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………….

Ghi chú:…………………………………………………………………………………

LĐ. ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

LĐ. PHÒNG HC - TC

LÃNH ĐẠO KÝ

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu đăng ký sử dụng xe phục vụ công tác số 2 như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

..........., ngày ... tháng ... năm ........

GIẤY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC

Đơn vị đăng ký xe: ..............................................................................

Nơi đến: ..............................................................................................

Thời gian: .........giờ..........., ngày................tháng.............năm........

Nơi đón: ..............................................................................................

Số lượng người đi: ..............................................................................

Người phụ trách chuyên đi công tác: ..................................................

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ XE

LỊCH TRÌNH ĐĂNG KÝ

Nơi đi

Nơi đến

Số km

     
     
     
     
     

Tổng số

 

Lý do phát sinh (nếu có)

.................................................................................................................

 .................................................................................................................

.................................................................................................................

TRƯỞNG ĐOÀN CÔNG TÁC

LÁI XE

Mẫu phiếu đăng ký sử dụng xe phục vụ công tác

Mẫu phiếu đăng ký sử dụng xe phục vụ công tác

Trên đây là mẫu phiếu Mẫu phiếu đăng ký sử dụng xe ô tô việc công ty/phục vụ công tác, liên quan các mẫu giấy về việc phát sinh công tác hay việc ngoài giờ các bạn có thể tham khảo thêm như là Mẫu sổ nhật trình chạy xe ô tôGiấy đề nghị thanh toán chi phí xăng xeMẫu bảng kê tính chi phí xăng xeBảng kê chứng từ tạm ứng để công việc được trôi chảy và thuận lợi nhất.

Đánh giá bài viết
1 1.105
Thủ tục hành chính Xem thêm