Mẫu phiếu đăng ký tham gia lớp học kỳ trong quân đội năm 2020

Mẫu phiếu đăng ký tham gia lớp học kỳ trong quân đội năm 2020

Mẫu phiếu đăng ký tham gia lớp học kỳ trong quân đội năm 2020 là mẫu phiếu được cá nhân lập ra để đăng ký tham gia lớp học kỳ trong quân đội. Mẫu phiếu đăng ký nêu rõ thông tin của người làm đơn, thông tin về sức khỏe của người làm đơn, thông tin về gia đình... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu đăng ký tham gia lớp học kỳ trong quân đội năm 2020 tại đây.

Mẫu phiếu đăng ký tham gia lớp học kỳ trong quân đội năm 2020

Mẫu phiếu đăng ký tham gia lớp học kỳ trong quân đội năm 2017

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu đăng ký tham gia lớp học kỳ trong quân đội năm 2020 như sau:

PHIẾU ĐĂNG KÝ
THAM GIA LỚP "HỌC KỲ TRONG QUÂN ĐỘI" NĂM 2020

I. Thông tin cá nhân:

1. Họ và tên: ................................................................................................ Nam/Nữ

2. Ngày sinh: ............................................................. Nơi sinh: ................................

3. Địa chỉ liên lạc: .....................................................................................................

...............................................................................................................................

4. Điện thoại: ............................................................ Email: ....................................

5. Đang học trường: .................................................................................................

6. Chiều cao ....................m; Cân nặng:.........kg

7. Các số đo phục vụ may quần áo Quân phục:

- Áo: Chiều dài áo: ...... cm; Vai: ...... cm; Lưng ......... cm; Bụng: ....... cm; Ngực ...... cm;

Ống tay ....... cm; Cổ ....... cm;

- Quần: Chiều dài quần:.......cm; Bụng...........cm; Mông.........cm; Đùi.........cm;

- Cỡ giày:..........; Cỡ mũ đội đầu...............cm.

8. Năng khiếu: ............................................................................................................

9. Sở thích: ...............................................................................................................

10. Ước mơ: .............................................................................................................

11. Thức ăn dị ứng: ....................................................................................................

12. Tiền sử bệnh cá nhân: ...........................................................................................

(Nếu có vui lòng đem theo thuốc trong suốt quá trình tham gia chương trình)

II. Thông tin khác:

13. Bố: .......................................................................................................................

Nghề nghiệp: ............................................. Điện thoại liên lạc: .....................................

14. Mẹ: ......................................................................................................................

Nghề nghiệp ................................................ Điện thoại liên lạc: ..................................

15. Khi cần báo tin cho: ..............................................................................................

Điện thoại liên lạc: ......................................................................................................

Tôi đã đọc, hoàn toàn chấp nhận mọi yêu cầu của Ban tổ chức và cam kết sẽ tuân thủ, chấp hành tốt nội quy của chương trình.

  ..............., ngày....tháng....năm.....
Ý kiến của phụ huynh Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
1 1.492
Bộ đội - Quốc phòng - Thương binh Xem thêm