Mẫu phiếu đăng ký thi năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam

Mẫu phiếu đăng ký về việc thi năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam

Mẫu phiếu đăng ký thi năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc đăng ký thi năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc cho Việt Nam. Mẫu nêu rõ thông tin của người đăng ký thi, nội dung thi... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Phiếu đăng ký về việc thi năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----

Số hồ sơ: .......

PHIẾU ĐĂNG KÝ THI NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ THEO KHUNG NĂNG LỰC 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

Kỳ thi ngày: ……./……./……..

Họ và tên:………...………….……………………………Ngày sinh:………/………/……………

Giới tính:………Số CMND/Thẻ căn cước:…………………….. Điện thoại liên hệ:……………

Email:…………………………………………………………………………………………………..

Đăng ký dự thi: Ngôn ngữ: ……………………Trình độ:

A2

 

 

B1-B2-C1

 

Dạng thức SĐH:

B1

B2

Hồ sơ đăng ký: 01 bản sao công chứng CMND (xuất trình bản gốc để đối chiếu)

Ảnh 3x4cm

Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh và dán tại đây

Ảnh 3x4cm

Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh và dán tại đây

Ảnh 3x4cm

Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh và dán tại đây

Tôi cam đoan và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự chính xác của ảnh và thông tin ghi ở trên.

 

Hà Nội, ngày……..tháng…….. năm 2019

Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trung tâm Khảo thí

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG …………
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

PHIẾU XÁC NHẬN NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

Kỳ thi ngày: ……./……./……..

Họ và tên:………...………….………………………….Ngày sinh:………/………/…………

Giới tính:……………..Số CMND/Thẻ căn cước………………………………………………

Đăng ký dự thi: Ngôn ngữ: ……………………Trình độ:

 

A2

 

 

 

 

 

 

 

B1-B2-C1

 

 

 

 

Dạng thức SĐH:

 

B1

B2

Ghi chú: - Sau khi nộp hồ sơ tại Trung tâm Khảo thí, thí sinh đến ……………….. để nộp lệ phí thi (1.800.000đ). Thí sinh chỉ đủ điều kiện dự thi khi đã nộp đủ hồ sơ và lệ phí thi.

- Thời gian, địa điểm và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sẽ được công bố vào lúc …. giờ ….. ngày ……/……/2019, tại mục Thông báo trên trang web ………….

- Thí sinh phải mang theo Giấy tờ tùy thân, Biên lai thu tiền và Phiếu xác nhận nộp hồ sơ đăng ký thi khi đến dự thi. Thí sinh theo dõi Fanpage Facebook:………………….. để có thông tin cập nhật về Lịch thi, Kỳ thi sắp tổ chức, Kết quả thi, Giấy chứng nhận kết quả tạm thời, Lịch phát chứng chỉ. Chứng chỉ được trả tại ………………………..

 

Hà Nội, ngày……..tháng…….. năm 2019

 

Trung tâm Khảo thí

Mẫu phiếu đăng ký thi năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam

Mẫu phiếu đăng ký thi năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 182
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm