Mẫu phiếu đăng ký thông tin văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu

1 7

Mẫu phiếu đăng ký thông tin văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu là gì? Mẫu phiếu đăng ký thông tin gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu phiếu đăng ký thông tin văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu là gì?

Mẫu phiếu đăng ký thông tin văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về đăng ký thông tin văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký, thông tin văn bản... Mẫu được ban hành theo Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Mẫu phiếu đăng ký thông tin văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU

Kính gửi: Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1. Tên đơn vị: [ghi tên đơn vị gửi phiếu đăng ký] ……………………………………..

2. Số văn bản: [ghi số của văn bản quy phạm pháp luật] …………………………

3. Cơ quan ban hành: ……….…………………………………………………………

4. Người ký: ……………...…………………………………………………………….

5. Loại văn bản: ………………………………………………………………………..

6. Ngày ban hành: …………………….. Ngày hiệu lực ……………………………

7. Tình trạng hiệu lực: …………………………………………………………………

 

……., ngày tháng năm ………………..
Đại diện hợp pháp của đơn vị đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Mẫu phiếu đăng ký thông tin văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu

Mẫu phiếu đăng ký thông tin văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 7
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm