Mẫu phiếu đăng ký thông tin về nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam

1 3

Mẫu phiếu đăng ký thông tin về nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam là gì? Mẫu phiếu đăng ký thông tin gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu phiếu đăng ký thông tin về nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam là gì?

Mẫu phiếu đăng ký thông tin về nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc đăng ký thông tin nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài trúng thầu. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký, thông tin nhà thầu, nhà đầu tư... Mẫu được ban hành theo Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Mẫu phiếu đăng ký thông tin về nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Thông tin chung: ……………………………………………………………………..

- Tên hợp đồng: ………………………………………………………………………..

- Tên nhà thầu/nhà đầu tư trúng thầu: …………………………………….……………

- Địa chỉ đăng ký thành lập tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động: ………………………………………………………………………………

- Số điện thoại: ………………...…………. Fax:………………………………………

- Email: …………………………… Website: ……………………..………………….

- Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nêu có): ……….…………

- Số điện thoại: ……………………..………. Fax:…………………………………….

- Email: …………………………… Website: ……………………………..………….

- Thời gian thực hiện gói thầu/dự án: từ ………………. đến: …………………………

- Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: ……………………..……………….. người

- Tổng số cán bộ, chuyên gia nước ngoài: ……………………………………. người

- Cố vấn trưởng: …………………..……………………………………………………

- Đội trưởng dự án: ……………………………………………………………………..

- Giám đốc dự án: ………………………………………………………………………

- Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu:

…………………………………………………………………………………………..

 

…………, ngày …. tháng …. năm ……….
Đại diện hợp pháp của đơn vị đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Mẫu phiếu đăng ký thông tin về nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam

Mẫu phiếu đăng ký thông tin về nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm