Mẫu phiếu đăng ký tuyển thẳng vào lớp 10 THPT năm 2018-2019

1 860

Mẫu phiếu đăng ký tuyển thẳng vào lớp 10

Mẫu phiếu đăng ký tuyển thẳng vào lớp 10 là mẫu phiếu được lập ra để đăng ký về việc được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin người đăng ký, nguyện vọng đăng ký... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu đăng ký tuyển thẳng vào lớp 10 như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

PHIẾU ĐĂNG KÍ TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2018 - 2019

1. Sơ yếu lý lịch:

- Họ và tên học sinh: ....................................................................................

- Sinh ngày ....tháng...năm... Nam, Nữ: ..........

- Nơi sinh: Thành phố (tỉnh): .........................................................................

- Học sinh lớp:……, trường THCS:…………………………Thuộc Quận (Huyện) ..............

- Họ và tên cha: .............................................................................................

- Họ và tên mẹ: ..............................................................................................

2. Diện tuyển thẳng: (Tích chép và 1 ô, Thuộc diện tuyển thẳng)

Diện tuyển thẳng

Diện tuyển thẳng

1

Học sinh khuyết tật

5

Cư trú tại thôn .................. từ năm 2012

trở về trước

2

Học sinh giỏi quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, Thể dục-thể thao

6

Khuyết tật (khiếm thị) đang học

Hòa nhập tại trường THCS

..........................

3

Học sinh giỏi Quốc gia UPU,

Khoa học-kỹ thuật

7

Lớp tăng cường tiếng Pháp

4

Dân tộc thiểu số tại xã ...............; Người kinh ở

thôn ..............

8

Lớp tiếng Nhật

3. Xếp loại tốt nghiệp THCS: Giỏi Khá ; Trung bình (Chéo vào 1 ô)

4. Nguyện vọng tuyển thẳng vào trường THPT

- Nguyện vọng 1: Vào lớp 10 trường THPT: ....................................

- Nguyện vọng 2: Vào lớp 10 trườn THPT: ......................................

- Các trường THPT đăng ký nguyện vọng tuyển thẳng thuộc quận, huyện: ..............

 

............., ngày...tháng...năm...

Phụ huynh

Thống nhất với các nội dung

đã ghi trong Phiếu đăng kí

(Kí và ghi rõ họ tên)

Học sinh

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người nhận hồ sơ

(Của trường THCS)

Đã kiểm tra, đối chiếu

các loại hồ sơ liên quan

(Kí và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN

..........., ngày ..... tháng .... năm 2018

Hiệu trưởng Trường THCS:

...................................................................

(Kí tên và đóng dấu)

Hồ sơ đính kèm:

- Đối với học sinh khuyết tật: bản sao giấy xác nhận khuyết tật do Hội đồng xác nhận mức độ khuyết tật cấp xã, phường cấp (Theo Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012 quy định về việc xác nhận mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện).

- Đối với học đạt giải nhất, nhì, ba cá nhân cấp quốc gia trở lên trong năm học lớp 9 của các kỳ thi, cuộc thi: viết thư quốc tế UPU, giải toán trên máy tính, tin học trẻ, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức:

+ Bản chính giấy chứng nhận đạt giải do Bộ GD&ĐT cấp;

+ Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời;

- Đối với học sinh là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại xã........:

+ Bản sao có chứng thực giấy khai sinh;

+ Bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú tại .....................

- Đối với học sinh là người dân tộc kinh có hộ khẩu thường trú ở thôn ............: Bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú tại thôn .............

- Đối với học sinh có hộ khẩu tại thôn ....................... từ năm 2012 trở về trước: Bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú tại thôn ......................... từ năm 2012 trở về trước.

- Đối với học sinh lớp tăng cường tiếng Pháp, học sinh lớp tiếng Nhật: đã có cơ sở dữ liệu tại Sở GD&ĐT.

Mẫu phiếu đăng ký tuyển thẳng vào lớp 10

Mẫu phiếu đăng ký tuyển thẳng vào lớp 10

Đánh giá bài viết
1 860
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm