Mẫu phiếu kết quả xét nghiệm

1 9

Mẫu phiếu kết quả xét nghiệm là gì? Mẫu phiếu kết quả xét nghiệm gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu phiếu kết quả xét nghiệm là gì?

Mẫu phiếu kết quả xét nghiệm là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về kết quả xét nghiệm. Mẫu nêu rõ nội dung kết quả, thông tin xét nghiệm, thông tin bệnh nhân...

2. Mẫu phiếu kết quả xét nghiệm

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐƠN VỊ …………………..

ĐIỆN THOẠI…………...

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM HIV

Ngày gửi mẫu:…………………..
nơi gửi mẫu:………………………

Mã số XN:…...…

Họ và tên bệnh nhân:…………….………….Tuổi:…….Giới tính: Nam …..; nữ ……

Địa chỉ:………………………………………….Loại bệnh phẩm:……………………

Yêu cầu xét nghiệm:………………………..…………………………………………..

Kết quả:…………………………………………………………………………………

-

-

-

Kết Luận:………………………………………………………………………………

Ngày xét nghiệm khẳng định:……………………/……………………………………

Đề nghị: Tham vấn

Giám đốc

Ngày… tháng… năm 20…..
Trưởng khoa xét nghiệm

Mẫu phiếu kết quả xét nghiệm

Mẫu phiếu kết quả xét nghiệm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 9
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm