Mẫu phiếu lấy ý kiến giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm lại giữ chức vụ

1 140

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu phiếu lấy ý kiến giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm lại giữ chức vụ để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về mẫu phiếu lấy ý kiến giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm lại giữ chức vụ nhé.

1. Định nghĩa mẫu phiếu lấy ý kiến giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm lại giữ chức vụ là gì?

Mẫu phiếu lấy ý kiến giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm lại giữ chức vụ là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc lấy ý kiến giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm lại giữ chức vụ. Mẫu nêu rõ nội dung lấy ý kiến, thông tin nhân sự...

2. Mẫu phiếu lấy ý kiến giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm lại giữ chức vụ

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
ĐƠN VỊ …………1
-------

……..., ngày … tháng … năm

PHIẾU LẤY Ý KIẾN
Giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm lại giữ chức ………………2

Căn cứ nhu cầu công tác, phẩm chất đạo đức và năng lực cá nhân, ……..1 dự kiến trình ……… 3 xem xét bổ nhiệm lại đồng chí có tên sau đây, giữ chức ……….2

Đề nghị đồng chí cho biết ý kiến của mình.

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại

Đồng ý

Không đồng ý

1

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Người ghi phiếu đồng ý hoặc không đồng ý thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng.

- Người ghi phiếu không cần: Ký, ghi họ tên của mình.

____________________________

1 Đơn vị đề nghị bổ nhiệm lại

2 Chức danh đề nghị bổ nhiệm lại

3 Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm lại

Mẫu phiếu lấy ý kiến giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm lại giữ chức vụ

Mẫu phiếu lấy ý kiến giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm lại giữ chức vụ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 140
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm