Mẫu phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW

8 193.422

Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW là gì? Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW là gì?

Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW là mẫu nhận xét đảng viên nơi cư trú của các chi bộ cơ sở nhận xét về việc sinh hoạt Đảng của Đảng viên tại nơi cư trú. Mẫu nêu rõ những nhận xét về hoạt động của Đảng viên và gia đình Đảng viên tại nơi cư trú. Mẫu thực hiện theo Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú của các Đảng viên. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú tại đây.

2. Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW

Mẫu phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW như sau:

TỈNH UỶ ................................

Thị ủy ....................................

Đảng bộ (chi bộ) .....................

Chi bộ ấp, khu phố ..................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 

  ............, ngày....tháng.....năm......

PHIẾU NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN NĂM ........

(Thực hiện quy định 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ chính trị)

- Họ và tên Đảng viên: ...........................................sinh hoạt tại chi bộ cơ sở ...............

- Địa chỉ cơ quan (xã, phường, thị trấn): .......................................................................

- Cư trú tại (số nhà, đường, tổ dân phố xã phường, thị trấn, huyện) ................................

- Chi uỷ, chi bộ khu phố (ấp) ..................................................................................................... nhận xét đồng chí: ..................................................... như sau:

1. Bản thân và gia đình tham gia sinh hoạt tổ dân phố, ấp, (khu phố) thế nào? (mức độ, tinh thần....)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

2. Quan hệ của bản thân và gia đình đối với nhân dân nơi cư trú như thế nào?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

3. Về đạo đức lối sống thể hiện ở nơi cư trú như thế nào?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

4. Bản thân và gia đình chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà nước tại địa phương như thế nào?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

5. Những vấn đề cần lưu ý (nếu có)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG UỶ PHƯỜNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
T/M CHI BỘ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
8 193.422
Thủ tục hành chính Xem thêm