Mẫu phiếu trả lại thuốc/hóa chất/vật dụng y tế tiêu hao

Mẫu phiếu trả lại thuốc/hóa chất/vật dụng y tế tiêu hao

Mẫu phiếu trả lại thuốc/hóa chất/vật dụng y tế tiêu hao là mẫu phiếu được lập ra để trả lại thuốc, hóa chất và vật dụng y tế tiêu hao cho nhà sản xuất do hỏng hoặc vì một lý do nào đó. Mẫu phiếu trả lại nêu rõ thông tin sản phẩm trả lại, đơn vị, số lượng đơn giá... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu trả lại thuốc/hóa chất/vật dụng y tế tiêu hao tại đây.

Mẫu phiếu lĩnh hóa chất

Mẫu phiếu lĩnh thuốc

Mẫu phiếu khám bệnh vào viện chuyên khoa răng hàm mặt

Mẫu phiếu trả lại thuốc/hóa chất/vật dụng y tế tiêu hao

Mẫu phiếu trả lại thuốc/hóa chất/vật dụng y tế tiêu hao

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu trả lại thuốc/hóa chất/vật dụng y tế tiêu hao như sau:

Sở Y tế..............................

BV: ..............................

Khoa: .............................

PHIẾU TRẢ LẠI THUỐC/HOÁ CHẤT/ VẬT DỤNG Y TẾ TIÊU HAO

Ngày ........ tháng........ năm .............

MS: 05D/BV-01

Số:......................

Số TT Tên thuốc/ Hoá chất/
Vật dụng y tế tiêu hao
Đơn vị Số kiểm soát Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1 2 3 4 5 6 7 8
Ngày ....... tháng...... năm ..............
TRƯỞNG KHOA DƯỢC
Họ tên...................................
NGƯỜI PHÁT
Họ tên...................................
NGƯỜI LĨNH
Họ tên...................................
TRƯỞNG KHOA
Họ tên...................................

Hướng dẫn: - In khổ A4 dọc, màu trắng

Đánh giá bài viết
1 1.365
Thủ tục hành chính Xem thêm