Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử

1 26

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử là gì? Mẫu phiếu xuất kho gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử là gì?

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc xuất kho kiêm vận chuyển điện tử. Mẫu nêu rõ nội dung xuất kho, thông tin vận chuyển, người vận chuyển, phương tiện vận chuyển...

2. Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử

Tên người xuất hàng: Công ty A

Theo lệnh điều động số 578 của Chi nhánh B về việc vận chuyển hàng hóa

Địa chỉ kho xuất hàng: ………………………………………………….

Tên người vận chuyển: …………………………………………………

Phương tiện vận chuyển: ………………………………………………

Mã số thuế người xuất hàng:……………………………………………

PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN ĐIỆN TỬ

 

Ngày 30 tháng 9 năm 2022

Ký hiệu: 3K22TAB

Số: 12347

Tên người nhận hàng: Trần Văn C

Địa chỉ kho nhận hàng:……………………………………………….

Mã số thuế:……………………………………………………………

STT

Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hóa)

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Thực xuất

Thực nhập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

Thủ trưởng đơn vị
(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 26
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm