Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

1 150

Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ là gì? Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ là gì?

Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Mẫu nêu rõ nội dung yêu cầu, thông tin hồ sơ...

2. Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ......../HDHS

............, ngày ...... tháng ...... năm ......

PHIẾU YÊU CẦU BỔ SUNG, HOÀN THIỆN HỒ SƠ

Hồ sơ của:.........................................................................................................................

Nội dung yêu cầu giải quyết:............................................................................................

Địa chỉ:.............................................................................................................................

Số điện thoại...................................Email:.......................................................................

Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ gồm những nội dung sau:

1...........................................................................................

2...........................................................................................

3...........................................................................................

4...........................................................................................

Lý do: ..............................................................................................................................

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nếu có vướng mắc, Ông/Bà liên hệ với ........................................ số điện thoại ........................................ để được hướng dẫn./.

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Chữ ký số của Người hướng dẫn nếu là biểu mẫu điện tử)

Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 150
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm