Mẫu phụ lục thỏa thuận khung

1 3

Mẫu phụ lục thỏa thuận khung là gì? Mẫu phụ lục gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của VnDoc.com để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu phụ lục thỏa thuận khung là gì?

Mẫu phụ lục thỏa thuận khung là mẫu bản phụ lục được lập ra để ghi chép về phụ lục thỏa thuận khung. Mẫu nêu rõ nội dung thỏa thuận, thông tin phụ lục... Mẫu được ban hành theo Thông tư 15/2019/TT-BYT của Bộ Y tế.

2. Mẫu phụ lục thỏa thuận khung

PHỤ LỤC THỎA THUẬN KHUNG

(Kèm theo Thỏa thuận khung số , ngày tháng năm )

Phụ lục này được lập trên cơ sở yêu cầu nêu trong HSMT, HSDT và những thỏa thuận đã đạt được trong quá trình thương thảo, hoàn thiện thỏa thuận khung, bao gồm giá (thành tiền) cho từng hạng mục, nội dung công việc, phạm vi cung cấp. Giá (thành tiền) cho từng hạng mục, nội dung công việc đã bao gồm các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định.

STT

Mã thuốc

Tên thuốc

Tên hoạt chất/ Tên thành phần của thuốc

Nồng độ - Hàm lượng

Dạng bào chế, Đường dùng

Quy cách đóng gói

Hạn dùng (Tuổi thọ)

GĐKL H hoặc GPNK

Cơ sở sản xuất

1

 

Daxotel 80mg/4ml

Docetaxel

 

 

 

 

 

 

2

 

Oxitan 100mg/20ml

Oxaliplatin

 

 

 

 

 

 

3

 

Intaxel 100mg/17ml

Paclitaxel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu phụ lục thỏa thuận khung

Mẫu phụ lục thỏa thuận khung

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm