Mẫu phương hướng hoat động của ban chấp hành công đoàn lâm thời

1 2.939

Mẫu phương hướng hoat động của ban chấp hành công đoàn lâm thời là văn bản nêu rõ những hoạt động mà ban chấp hành công đoàn lâm thời dự kiến sẽ tiến hành trong thời gian tới về các mặt như công tác tổ chức, công tác tuyên giáo, công tác thi đua.

 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN ………

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ …………


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày..... tháng..... năm .......

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI
CÔNG ĐOÀN ………………………………

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn cơ sở;

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN LÂM THỜI CTY ……………… ĐỀ RA
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHƯ SAU:

I. Công tác tổ chức

- Tiếp tục tuyên truyền phát triển đoàn viên Công đoàn đạt tỷ lệ 100%, trên tổng số công nhân lao động.

- Phát thẻ đoàn viên 100% trên số đoàn viên đã kết nạp.

- Xây dựng quy chế hoạt động Ban chấp hành và quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban chấp hành và Ban giám đốc

- Xây dựng các tổ công đoàn, tổ chức chế độ họp định kỳ của Ban chấp hành công đoàn hàng tháng và tổ công đoàn, phấn đấu đưa hoạt động Công đoàn cơ sở vững mạnh.

- Xây dựng các sổ sách quản lý, sinh hoạt Công đoàn

- Tiến hành đại hội công đoàn bầu ban chấp hành chính thức khi hết thời gian lâm thời.

II. Công tác tuyên giáo

- Tổ chức cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động học tập về luật lao động, luật công đoàn, điều lệ Công đoàn, nội quy, quy chế công ty, an toàn lao động, các quyền và nghĩa vụ của đoàn viên Công đoàn, CNVC – LĐ trong quan hệ lao động.

- Vận động CNLĐ học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, tay nghề, lý luận chính trị.

- Xây dựng đơn vị văn hóa, vận động đoàn viên công đoàn, công nhân lao động thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị.

- Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên báo cáo Ban giám đốc phối hợp giải quyết.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt chính trị, truyền thống chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và ngành, công ty.

III. Công tác thi đua chính sách

- Thường xuyên phát động các phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất của đơn vị.

- Kịp thời tổng kết, đề xuất khen thưởng đoàn viên, CNLĐ có những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

- Tổ chức hội thi tay nghề cho đoàn viên công đoàn tại đơn vị, kịp thời nâng bậc lương, bậc thợ cho CNLĐ theo đúng quy định.

- Thành lập hội đồng hòa giải, kịp thời giải quyết các tranh chấp lao động xảy ra tại đơn vị (nếu có), phấn đấu không để xảy ra tranh chấp lao động.

- Phối hợp Ban giám đốc tổ chức Hội nghị người lao động hàng năm theo đúng Nghị định 87 của Chính phủ.

- Thương lượng Ban giám đốc Cty trong việc tổ chức ký hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể theo quy định của Bộ luật lao động; đảm bảo 100% CNLĐ được ký Hợp đồng lao động; tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp Ban giám đốc công ty thực hiện tốt các chế độ chính sách về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

- Phối hợp Ban giám đốc công ty tổ chức các hoạt động chăm lo cho CNLĐ như trợ cấp khó khăn, khen thưởng, chăm lo các ngày lễ, tết, ma chay, cưới hỏi, tham quan,…

IV. Công tác nữ công

- Thực hiện đầy đủ các phong trào hoạt động nữ công tổ chức kỷ niệm 8/3, 20/10, phát động phong trào “giỏi việc nước – đảm việc nhà” trong CNVC – LĐ, bình chọn và khen thưởng nữ CNVC – LĐ đạt tiêu chuẩn hàng năm.

- Chăm lo con CNVC – LĐ như trao tặng học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con CNVC – LĐ có hoàn cảnh khó khăn đạt học sinh giỏi, xuất sắc, khen thưởng học sinh giỏi, chăm lo ngày quốc tế Thiếu Nhi, Tết Trung Thu ……; thực hiện tốt chính sách chăm lo cho phụ nữ và trẻ em.

- Vận động CNLĐ tham gia đóng góp các hoạt động xã hội do LĐLĐ Quận và Thành Phố phát động như: ủng hộ qũy vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ các đồng bào bị thiên tai, hỏa hoạn,…..

+ Thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình văn hóa.

- Thường xuyên tuyên truyền các chế độ chính sách liên quan đến nữ CNVC – LĐ.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về giới theo nội dung (sổ tay nữ công).

V. Công tác tài chính

- Phối hợp chủ doanh nghiệp thực hiện việc thu kinh phí Công đoàn 2%/ Tổng quỹ lương của đơn vị; Thu đoàn phí công đoàn theo đúng quy định của điều lệ Công đoàn.

- Xây dựng sổ sách, phiều thu – Chi tài chính công đoàn theo đúng quy định của hệ thống công đoàn.

- Trích nộp kinh phí công đoàn và quyết toán tài chính công đoàn theo quy định hàng quý.

VI. Công tác kiểm tra

- Phân công ủy viên ban chấp hành thực hiện kiểm tra Điều lệ công đoàn và tài chính công đoàn theo đúng thời gian quy định, báo cáo kịp thời về LĐLĐ quận hàng quý.

- Phối hợp Ban giám đốc kịp thời giải quyết các đơn thư, khiếu nại của người lao động.

VII. Công tác thông tin – tổng hợp

- Tổ chức báo cáo hoạt động công đoàn hàng tháng, quý, 6 tháng, năm theo đúng quy định.

- Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, giao ban do LĐLĐ quận tổ chức.

Trên đây là phương hướng hoạt động của công đoàn trong thời gian lâm thời; Ban chấp hành Công đoàn lâm thời kêu gọi toàn thể đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ hưởng hứng phối hợp tham gia, giúp Ban chấp hành hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, từng bước xây dựng Công đoàn vững mạnh.

BCH CÔNG ĐOÀN LÂM THỜI

1 2.939
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu phương hướng hoat động của ban chấp hành công đoàn lâm thời để xem.
Việc làm - Nhân sự Xem thêm