Mẫu quyết định điều chuyển cán bộ

Mẫu quyết định về việc điều chuyển cán bộ

Mẫu quyết định điều chuyển cán bộ là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc điều chuyển cán bộ. Mẫu nêu rõ thông tin của người được điều chuyển, vị trí công tác mới... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Quyết định việc điều chuyển cán bộ

Mẫu quyết định điều chuyển cán bộ

Mẫu quyết định điều chuyển cán bộ là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc điều chuyển cán bộ. 

Mẫu quyết định điều chuyển cán bộ gồm những nội dung:

+ Thông tin cơ quan ra quyết định

+ Cán bộ bị điều chuyển

+ Thời gian điều chuyển

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 27
Thủ tục hành chính Xem thêm