Mẫu quyết định kỷ luật viên chức

Mẫu quyết định về việc kỷ luật viên chức

Mẫu quyết định kỷ luật viên chức là văn bản được lập ra để ghi chép về kỷ luật viên chức, Mẫu nêu rõ nội dung kỷ luật, thông tin viên chức.... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Quyết định về việc kỷ luật viên chức

Mẫu quyết định kỷ luật viên chức

Mẫu quyết định kỷ luật viên chức được lập ra để quyết định về việc kỷ luật viên chức vi phạm quy định.

Mẫu quyết định kỷ luật viên chức nêu rõ:

Thông tin người ra quyết định

Thông tin người bị ký luật

Hình thức và lý do kỷ luật

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 454
Thủ tục hành chính Xem thêm