Mẫu quyết định miễn nhiệm trưởng thôn

Mẫu quyết định về việc miễn nhiệm trưởng thôn

Mẫu quyết định miễn nhiệm trưởng thôn là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc miễn nhiệm trưởng thôn. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Quyết định miễn nhiệm trưởng thôn

Mẫu quyết định miễn nhiệm trưởng thôn

Mẫu quyết định miễn nhiệm trưởng thôn là mẫu bản quyết định được cơ quan có thẩm quyền lập ra để ra quyết định về việc miễn nhiệm chức trưởng thôn.

Mẫu quyết định miễn nhiệm trưởng thôn gồm những nội dung:

+ Thông tin cơ quan ra quyết định

+ Thông tin người bị miễn nhiệm

+ Thời gian miễn nhiệm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 1.765
Thủ tục hành chính Xem thêm