Mẫu quyết định thành lập ban quản lý tòa nhà chung cư

Mẫu quyết định thành lập về ban quản lý tòa nhà chung cư

Mẫu quyết định thành lập ban quản lý tòa nhà chung cư là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc thành lập ban quản lý tòa nhà chung cư. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Quyết định thành lập về ban quản lý tòa nhà chung cư

Mẫu quyết định thành lập ban quản lý tòa nhà chung cư

Mẫu quyết định thành lập ban quản lý tòa nhà chung cư thường được cơ quan có thẩm quyền lập ra để quyết định về việc thành lập ban quản lý tòa nhà chung cư.

Mẫu quyết định thành lập ban quản lý tòa nhà chung cư gồm những nội dung:

+ Thông tin cơ quan ra quyết định

+ Nội dung quyết định

+ Thông tin ban quản lý

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 270
Thủ tục hành chính Xem thêm