Mẫu số 01-7/GTGT - Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương

7 300

Mẫu số 01-7/GTGT - Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Mẫu bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính. Đây là mẫu mới nhất có hiệu lực hiện nay, mời các bạn cùng tải về để sử dụng.

Mẫu số 06/GTGT: Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

Mẫu Tờ khai thuế GTGT

Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai

Mẫu số 01-7/GTGT

Mẫu số 01-7/GTGT - Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương

Nội dung chi tiết của Mẫu số 01-7/GTGT - Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương, mời các bạn tham khảo:

Mẫu số: 01-7/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC
ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính)

Phụ lục
BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG PHẢI NỘP CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG NƠI CÓ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT LIÊN TỈNH.

(Kèm theo Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT)

[01] Kỳ tính thuế: tháng........ năm hoặc quý...........năm..........

[02] Tên người nộp thuế: ............................................................................................

[03] Mã số thuế: Mẫu số 01-7/GTGT-1

[04] Tên đại lý thuế (nếu có): ......................................................................................

[05] Mã số thuế: Mẫu số 01-7/GTGT-2

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT  Tên công trình Doanh thu  Cơ quan thuế địa phương quản lý Tỷ lệ phân bổ (%) Số thuế giá trị gia tăng phải nộp
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1  Công trình A   Cơ quan thuế A    
2 Công trình B   Cơ quan thuế B    
      Cơ quan thuế C    
.... ....   ....    
Tổng cộng:  

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...........................................

Chứng chỉ hành nghề số:.....................

..............., ngày .......tháng ......năm .......

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

Các bạn có thể tải Mẫu số 01-7/GTGT định dạng .Doc hoặc .Pdf về để tham khảo và chỉnh sửa.

Đánh giá bài viết
7 300
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm