Mẫu số 01-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức

14 34.450

Mẫu số 01-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức

Mẫu số 01-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức là biểu mẫu kê khai đăng ký thuế dùng cho các tổ chức, doanh nghiệp khi muốn đăng ký thuế, biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 06 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn đăng ký thuế, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây. 

Kịch bản chương trình lễ khai giảng năm học mới

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học

Mẫu số 01-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức

Mẫu số 01-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức

Nội dung cơ bản của mẫu số 01-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức:

Dành cơ quan thuế ghi
Ngày nhận tờ khai:

               

Nơi nhận:

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

Mẫu số: 01-ĐK-TCT
(Ban hành kèm theo chứng từ
số 95/2016/TT-BTC
ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính)
 Tổ chức SXKD          Tổ chức không kinh doanh Tổ chức được hoàn thuế Hợp đồng dầu khí Tổ chức nước ngoài KD tại chợ biên giới, cửa khẩu

Mã số thuế              Dành cho cơ quan thuế ghi

DÙNG CHO TỔ CHỨC
1. Tên người nộp thuế
 
2. Địa chỉ trụ sở chính 3. Địa chỉ nhận thông báo thuế (chi kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính)
2a. Số nhà, đường phố/ xóm/ ấp/ thôn: 3a. Số nhà, đường phố/ xóm/ ấp/ thôn hoặc hòm thư bưu điện:
2b. Phường/ Xã/ Thị trấn: 3b. Phường/ Xã/ Thị trấn:
2c. Quận/ Huyện/ Thị xã/ Thành phố thuộc tỉnh: 3c. Quận/ Huyện/ Thị xã/ Thành phố thuộc tỉnh:
2d. Tỉnh/ Thành phố: 3d. Tỉnh/ Thành phố:
2đ. Điện thoại: / Fax: 3đ. Điện thoại: / Fax:
E – mail: E – mail:
4. Quyết định thành lập 5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp
4a. Số quyết định: 5a. Số:
4b. Ngày ký quyết định: .../ .../ ...... 5b. Ngày cấp: .../ .../ ......
4c. Cơ quan ra quyết định: 5c. Cơ quan cấp:
6. Đăng ký xuất nhập khẩu 7. Ngành nghề kinh doanh chính
 Có            Không  
8. Vốn điều lệ:

9. Ngày bắt đầu hoạt động: .../ .../ ...

 

 

 

 

8.1. Vốn trong nước:
8.1a. Vốn nhà nước: Tỷ trọng: %
8.1b. Vốn tư nhân: Tỷ trọng: %
8.2. Vốn nước ngoài: Tỷ trọng: %
8.3. Vốn khác: Tỷ trọng: %
10. Loại hình kinh tế
 Công ty cổ phần  Công ty hợp danh  Hợp tác xã Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị,
CT-XH, xã hội, XH-NN
 Công ty TNHH  Hợp đồng hợp tác,
kinh doanh với nước ngoài
 Tổ hợp tác  Đơn vị vũ trang
 Doanh nghiệp tư nhân  Tổ chức là thương nhân biên giới Đơn vị sự nghiệp  Loại hình khác
11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh 12. Năm tài chính Áp dụng từ ngày ....../ .......
Đến ngày ......./.......
 Độc lập    Phụ thuộc
 13. Thông tin về đơn vị chủ quản hoặc đơn vị quản lý trực tiếp  14. Thông tin người đại diện theo pháp luật/ chủ DNTN
13a. Mã số thuế
      
 13b. Tên đơn vị chủ quản/ đơn vị quản lý trực tiếp:
 13c. Địa chỉ trụ sở chính:
 Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/ xóm/ ấp/ thôn:
 Phường/ xã/ Thị trấn:
 Tỉnh/ Thành phố:
 Quốc gia:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.a. Tên người đại diện theo pháp luật:
 14b. Chức vụ:.....
 14c. Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:
  CMND   CCCD  Hộ chiếu
  CMT biên giới  Giấy thông hành  Khác
 Số giấy tờ:.......................................................
 Ngày cấp: ....../ ..../ ........... Nơi cấp......................
 14d. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
 Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/ xóm/ ấp/ thôn:
Phường/ xã/ Thị trấn: 
Quận/ Huyện/ Thành phố thuộc tỉnh: 
Tỉnh/ Thành phố: 
 Quốc gia:
 14đ. Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/ xóm/ ấp/ thôn: 
Phường/ xã/ Thị trấn: 
Quận/ Huyện/ Thành phố thuộc tỉnh: 
Tỉnh/ Thành phố: 
Quốc gia: 
14e. Thông tin khác 

Điện thoại: ................../Fax: ...................

Email:..................... Website:..................

15. Các loại thuế phải nộp:

Giá trị gia tăng  Tiêu thụ đặc biệt  Thuế xuất, nhập khẩu  Tài nguyên  Thu nhập doanh nghiệp  Môn bài 

 Thuế bảo vệ môi trường  Phí, lệ phí  Thu nhập cá nhân  Thuế SDĐPNN  Thuế đất  Khác

 

16. Phương pháp tính thuế GTGT 

Khấu trừ  Trực tiếp trên GTGT  Trực tiếp trên doanh số  Không phải nộp thuế GTGT

17. Thông tin về các đơn vị liên quan

 Có đơn vị độc lập              Có đơn vị trực thuộc      Có nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí

18. Thông tin khác
18.a. Tên giám đốc/ tổng giám đốc: 18.c. Tên kế toán trưởng:
18.b. Điện thoại liên lạc: 18.d. Điện thoại liên lạc:

19. Tài khoản ngân hàng

 Có tài khoản ngân hàng

20. Tình trạng trước khi tổ chức lại (nếu có)

 Sáp nhập            Hợp nhất                Tách             Chia                Khác

Mã số thuế trước của tổ chức đó:...........................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai./.

                              ........, ngày...../...../.........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN
HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)
Đánh giá bài viết
14 34.450
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm