Mẫu số 06/GTGT: Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

29 171.921

Mẫu số 06/GTGT: Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT là Mẫu Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng được ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế. Đây là mẫu áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng - Mẫu 06/GTGT mới nhất, áp dụng từ năm 2014. Mới đây, Tổng cục Thuế có Công văn số 5593/TCT-KK về việc gia hạn thời gian nộp mẫu 06/GTGT đăng ký phương pháp tính thuế GTGT đến ngày 29 tháng 1 năm 2016. Mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Hướng dẫn cách viết mẫu 06/GTGT - Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT 2016

Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân

Hóa đơn Giá trị gia tăng

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế

Kể từ ngày 1/9/2014 theo Thông tư 119/2014/TT-BTC:

  • Những Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh (không phải mua tài sản >1 tỷ như trước đây nữa) thì có thể làm mẫu 06/GTGT đăng ký kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ.
  • Những doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Mẫu 06/GTGT Thay đổi phương pháp tính thuế GTGT giúp doanh nghiệp thay đổi giữa 2 phương pháp tính thuế trực tiếp và khẩu trừ:

Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT

Mời các bạn tham khảo nội dụng Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT - Mẫu 06/GTGT - Thay đổi phương pháp tính thuế GTGT:

Mẫu 06/GTGT Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo Thông tư 156

Mẫu số: 06/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 156/2013/TT-BTC ngày
6/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------o0o-----------

THÔNG BÁO
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Kính gửi: (Tên Cơ quan thuế) ……………………….………...........

Tên người nộp thuế: ....................................................................................................

Mã số thuế: .................................................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................

Nghề nghiệp/Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: ......................................

Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế GTGT theo phương pháp ………………………………….; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi ……………………………. và qua xem xét các điều kiện tính thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp ………………………, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp ……………….

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm ..............

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.

Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

   Họ và tên: …….
   Chứng chỉ hành nghề số: .......

 Ngày ….... tháng ….... năm …....

           NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
            ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

             Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có) 

Mẫu số 06/GTGT: Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại mỗi Chi cục thuế sẽ có một vài chi tiết khác nhau, để đảm bảo tính chính xác cho các bạn kế toán khi nộp mẫu số 06/GTGT tại Chi cục thuế quản lý doanh nghiệp mình, các bạn tham khảo một số mẫu dưới đây:

Tải Mẫu số 06/GTGT tại Chi cục thuế Quận Bắc Từ Liêm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

THÔNG BÁO
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Kính gửi: Chi cục thuế Quận Bắc Từ Liêm

Tên người nộp thuế: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển thương mại Hải An

Mã số thuế: 0106127380

Địa chỉ: Số 368 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Nghề nghiệp/Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: Hoàn thiện công trình xây dựng...

    Cơ sở kinh doanh thành lập tháng 03 năm 2013. Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ; ước doanh thu năm 2015 dưới 1 tỷ đồng, đơn vị chúng tôi thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và qua xem xét các điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ.

    Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm 2016.

    Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.

    Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

Bắc Từ Liêm, Ngày 07 tháng 12 năm 2015.
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

Tải Mẫu số 06/GTGT tại Chi cục thuế Quận Cầu Giấy

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

THÔNG BÁO
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Kính gửi: Chi cục thuế Quận Cầu Giấy

Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH TỐC HÀNH KHÔNG NGỪNG HÀ NỘI

Mã số thuế: 0106587677

Địa chỉ: Nhà số 24, lô 12A Trung Yên 10, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Nghề nghiệp/Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

    Chi tiết: - Gửi hàng, giao hàng (Trừ chuyển phát).

          - Hoạt động của các đại lý làm thủ tục hải quan.

          - Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa.

    Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi là doanh nghiệp mới thành lập nên theo khoản c, điểm 3 điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 08 năm 2014 và qua xem xét các điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ.

    Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2014.

     Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.

     Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:........................
Chứng chỉ hành nghề số:...
Ngày .......tháng .......năm .......
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Tải Mẫu số 06/GTGT tại Chi cục thuế Quận Nam Từ Liêm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Áp dụng phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng

Kính gửi: Chi cục thế quận Nam Từ Liêm

     Tên người nộp thuế:..........................................................................................................................

     Mã số thuế:......................................................................................................................................

     Địa chỉ:.............................................................................................................................................

     Nghề nghiệp/Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính:

      .......................................................................................................................................................

     Cơ sở kinh doanh thành lập tháng......năm...... Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ (hoặc trực tiếp trên doanh thu). Ước tính doanh thu năm 2015 dưới 1 tỷ đồng (hoặc trên 1 tỷ đồng), đơn vị chúng tôi đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và qua xem xét các điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ.

     Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm 2016.

     Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.

      Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

Nam Từ Liêm, ngày ......tháng ....năm .......
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

Ghi chú: Cụm từ trong dấu () nêu trên chỉ là ví dụ.

Tải Mẫu số 06/GTGT tại Chi cục thuế Quận Hà Đông

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

THÔNG BÁO
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN HÀ ĐÔNG

Tên người nộp thuế:..........................................................................................................................

Mã số thuế:......................................................................................................................................

Địa chỉ:.............................................................................................................................................

Nghề nghiệp/Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: ...........................................................

     Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi xác định theo chỉ tiêu: Tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT "từ kỳ khai thuế quý IV/2014 đến quý III năm 2015" có doanh thu dưới 1 tỷ đồng và qua xem xét các điều kiện tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ.

     Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ tháng 01 năm 2016.

     Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.

     Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:........................
Chứng chỉ hành nghề số:...
Ngày .......tháng .......năm .......
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Tải Mẫu số 06/GTGT tại Chi cục thuế Quận Hai Bà Trưng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

THÔNG BÁO
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Kính gửi: Chi cục thuế Quận Hai Bà Trưng

Tên người nộp thuế:..........................................................................................................................

    Mã số thuế:......................................................................................................................................

    Địa chỉ:.............................................................................................................................................

    Nghề nghiệp/Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: ...........................................................

     Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi xác định theo chỉ tiêu: "Tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT" năm 2015 dưới 1 tỷ đồng nên thuộc diện tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và và qua xem xét các điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ.

     Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm 2016.

     Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.

     Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:........................
Chứng chỉ hành nghề số:...
Ngày .......tháng .......năm .......
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Tải Mẫu số 06/GTGT tại Chi cục thuế Huyện Thường Tín

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

THÔNG BÁO
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ HUYỆN THƯỜNG TÍN

Tên người nộp thuế:..........................................................................................................................

    Mã số thuế:......................................................................................................................................

    Địa chỉ:............................................................................................................................................

    Nghề nghiệp/Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất chăn ga, gối đệm...................

     Căn cứ tại điểm a, khoản 3, Điều 3 của Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính. Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, do điều kiện cơ sở kinh doanh chúng tôi đang trên đà phát triển và qua xem xét các điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì doanh nghiệp tôi có tổng doanh thu năm 2015 dưới 1 tỷ vì vậy Doanh nghiệp chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được tiếp tục áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

     Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm 2016 và năm 2017.

     Công ty xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.

     Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:........................
Chứng chỉ hành nghề số:...
Ngày .......tháng .......năm .......
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))
Đánh giá bài viết
29 171.921
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm